Kontakt telefon Gradskog izbornog povjerenstva Grada Drniša: 022/888-844