Detaljni plan uređenja stambene zone Kalun u Drnišu

Tekstualni dio:

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA STAMBENE ZONE KALUN 5,9 MB

Grafički dio:

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. KARTA 1 - Detaljna namjena površina 1 MB
2. KARTA 2.1 - Infrastrukturna mreža (promet) 1 MB
3. KARTA 2.2 - Infrastrukturna mreža (telekomunikacije, elektroopskrba) 0,9 MB
4. KARTA 2.3 - Infrastrukturna mreža (vodoopskrba i odvodnja) 1 MB
5. KARTA 3 - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora 0,9 MB
6. KARTA 4 - Uvjeti gradnje 1,2 MB