Ime Pozicija Telefon
Marija Lovrić Tajnica Grada 022 888 833
Ivana Lacić Administrativna tajnica 022 888 830
Anastazija Kević Knjigovođa - analitičar 022 888 840
Ivica Kosor Vozač