Gradsko vijeće prihvatilo prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Drniša

Objavljeno u Objave gradskog vijeća

Na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Drniša, koja se održala u petak, 8. lipnja 2018. godine, Gradsko vijeće je prihvatilo prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Drniša. Program je upućen Šibensko-kninskoj županiji na dobivanje prethodnog mišljenja i Ministarstvu poljoprivrede na dobivanje suglasnosti.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA PODRUČJE GRADA DRNIŠA 916 KB
2. TABLICA - PRIKAZ RASPOLAGANJA PO KATASTARSKIM ČESTICAMA I OBLICIMA RASPOLAGANJA 1,68 MB
3. ODLUKA GRADSKOG VIJEĆA O PRIGOVORIMA 1,07 MB
4. ZAKLJUČAK GRADSKOG VIJEĆA O PRIHVAĆANJU PROGRAMA 299 KB

Plan zaštite i spašavanja Grada Drniša

Objavljeno u Objave gradskog vijeća

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRADA DRNIŠA 3,21 MB
2. PROCJENA UGROŽENOSTI STANOVNIŠTVA, MATERIJALNIH I KULTURNIH DOBARA I OKOLIŠA OD KATASTROFA I VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE 5,47 MB
3. ZAHTJEVI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U DOKUMENTIMA PROSTORNOG UREĐENJA GRADA DRNIŠA 475 KB
4. PLAN CIVILNE ZAŠTITE GRADA DRNIŠA 1,25 MB
5. POSTUPAK POZIVANJA ZAPOVJEDNIŠTVA CZ PUTEM ŽUPANIJSKOG CENTRA 112 579 KB
6. NASLOVNICA PRILOGA 114 KB
7. POPIS PRILOGA 295 KB
8. PRILOZI PLANA ZIS I PLANA CZ GRADA DRNIŠA 1,56 MB
9. ODLUKA UZ PLAN ZIS I PLAN CZ ZA VIJEĆE 262 KB