Udruge

Napisao/la Administrator. Objavljeno u O Drnišu

Lokalne udruge na području grada Drniša:

  1.
Naziv: UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA 
Skraćeni naziv: HVIDRA-a DRNIŠ 
Registarski broj: 15000012 
OIB: 14376473568 
Sjedište: Drniš, Trg dr. Franje Tuđmana 7 
Datum upisa: 05.02.1998. 
Djelatnosti: sudjelovanje i potpora državnih institucija Republike Hrvatske na dosljednom provođenju odredbi svih zakonskih i pod zakonskih akata kojima se reguliraju prava hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata; osiguravanje uvjeta za aktivno sudjelovanje članstva u svim oblicima društvenog i političkog života, kao i briga o promicanju u činove časnika i dočasnika; promicanje hrvatskih nacionalnih povijesnih, kulturnih , gospodarskih i drugih vrednota.OKUPLJANJE INVALIDA DOMOVINSKOG RATA 
Osobe: TOMISLAV OŽEGOVIĆ – PREDSJEDNIK UDRUGE 
 
  2.
Naziv: UDRUGA 142. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE DRNIŠ 
Skraćeni naziv: 142.br.HV 
Registarski broj: 15001131 
OIB: 50381661622 
Sjedište: Drniš, Josipa Kosora 4 
Datum upisa: 24.10.2011 
Djelatnosti: sudjelovanje i potpora u radu državnih institucija RH na dosljednom provođenju svih odredbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i svih drugih zakonskih i pod zakonskih akata kojim se reguliraju prava Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, zaštita časti i dostojanstva poginulih u Domovinskom ratu te ostale odredbe utvrđene člankom 12 Statuta Udruge. OKUPLJANJE STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA 
Osobe: DRAGAN RADELJAK - PREDSJEDNIK UDRUGE 
 
  3.
Naziv: UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA LIJEČENIH OD POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA „SV. ROKO“ DRNIŠ 
Skraćeni naziv: UHB-PTSP „SV. ROKO“ DRNIŠ 
Registarski broj: 15000811 
OIB: 74629995643 
Sjedište: Drniš, Trg dr. Franje Tuđmana 7 
Datum upisa: 08.05.2007. 
Djelatnosti: djelovanje na procesu socijalne integracije hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a i članova njihovih obitelji; poticanje osnivanja stručnih timova za pomoć i grupa za samo pomoć hrvatskih branitelja oboljelih i liječenih od PTSP-a; educiranje članova Udruge i njihovih obitelji, te razmjena iskustava između obitelji liječenih; organiziranje humanitarnih akcija s ciljem pomoći svojim članovima sukladno zakonu; suradnja sa tijelima državne uprave i samouprave, te odgovarajućim stručnim ustanovama i institucijama; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 9. Statuta Udruge.OKUPLJANJE OSTALIH STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA 
Osobe: ZORAN ALDUK – PREDSJEDNIK UDRUGE 
 
  4.
Naziv: HRVATSKO DRUŠTVO LOGORAŠA SRPSKIH KONCENTRACIJSKIH LOGORA 
Skraćeni naziv: HDLSKL 
Registarski broj: 50299 
OIB: 36620565652 
Sjedište: Drniš, Trg dr. Franje Tuđmana 6 
Datum upisa: 28.02.1998. 
Djelatnosti: zaštita i pravna regulacija socijalne i pravne zaštite svojih članova, osiguravanje uvjeta u svim oblicima društvenog i političkog života, psihosocijalna pomoć i ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 7. Statuta društva. 
Osobe: IVAN ŠKORIĆ – PREDSJEDNIK DRUŠTVA 
 
  5.
Naziv: UDRUGA „ŽENA“ 
Skraćeni naziv:
Registarski broj: 15000527 
OIB: 77683161719 
Sjedište: Drniš, Postolarska 7 
Datum upisa: 03.10. 2002. 
Djelatnosti: pružanje pomoći starim i nemoćnim osobama pri obavljanju svakodnevnih životnih potreba; organiziranje kućnih posjeta starijim i nemoćnim osobama, te djeci; plansko djelovanje pri uočavanju akutne problematike žena na području lokalne zajednice kroz istraživanja te konzultaciju sa stručnim pojedincima i ustanovama u cilju iznalaženja adekvatnih rješenja; provođenje edukacijskih programa uz konkretnu prezentaciju i određenje smjernica za popravljanje razine životnog standarda navedenih grupacija kroz organiziranje i održavanje radionica; poticanje aktivnosti vezanih uz besplatnu pravnu pomoć radi zaštite i ostvarenja temeljnih i građanskih prava i sloboda;pružanje humanitarne pomoći sukladno Zakonu.OKUPLJANJE ŽENA 
Osobe: MILENA PERČIN - PREDSJEDNICA UDRUGE 
 
  6.
Naziv: UDRUGA ŽENA „SVETI ROKO“ DRNIŠ 
Skraćeni naziv:
Registarski broj: 15000598 
OIB: 18343499514 
Sjedište: Drniš, Kralja Zvonimira 10 
Datum upisa: 20.01.2004. 
Djelatnosti: provođenje edukacija žena kroz razne vidove kao što su: radionice, tribine, seminari o zaštiti njihovih prava kao i stvaralaštvo žena; briga i očuvanje tradicijskih zanata i sveg ostalog što ima veze s kulturno-povijesnom baštinom i tradicijom toga kraja, sukladno zakonu; okupljanje žena da putem različitih tehnika rada slobodno i samostalno izraze svoje umjetničke zamisli i ostvare svoja umjetnička djela; organiziranje izložbi i drugih priredbi na kojima će prezentirati radove i djela svojih članova; obilježavanje značajnih događaja i manifestacija u gradu Drnišu; sudjelovanje na domaćim i međunarodnim susretima koji su u vezi s ciljevima i djelatnostima Udruge; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 12. Statuta Udruge.OKUPLJANJE ŽENA 
Osobe: MILKA KONTIĆ – PREDSJEDNICA UDRUGE 
 
  7.
Naziv: UDRUGA MATICE UMIROVLJENIKA GRADA DRNIŠA 
Skraćeni naziv: UDRUGA UMIROVLJENIKA DRNIŠ 
Registarski broj: 15000572 
OIB: 69401330974 
Sjedište: Drniš, Kralja Zvonimira 22 
Datum upisa: 13.08.2003. 
Djelatnosti: unapređivanje i poticanje svih oblika suradnje članova Udruge; briga za poboljšanje materijalnog i socijalnog stanja članova; pomaganje članovima u ostvarivanju njihovih zakonskih prava koja proizlaze iz statusa umirovljenika; pomaganje bolesnim i socijalno ugroženim članovima; organiziranje društvenih, kulturnih i sportskih aktivnosti za članove Udruge; suradnja s drugim sličnim udrugama i organizacijama radi poboljšanja položaja umirovljenika; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 10. Statuta Udruge. OKUPLJANJE UMIROVLJENIKA 
Osobe: LOVRE KULUŠIĆ – PREDSJEDNIK UDRUGE 
 
  8.
Naziv: OGRANAK MATICE HRVATSKE DRNIŠ 
Skraćeni naziv:
Registarski broj: 15000500 
OIB: 67916866905 
Sjedište: Drniš, Kralja Zvonimira 8 
Datum upisa: 29.04.2002. 
Djelatnosti: proučavanje, očuvanje i promicanje hrvatske kulturne baštine; proučavanje hrvatske prošlosti i sadašnjosti; promicanje narodne prosvjete; izdavanje knjiga, časopisa; osnivanje knjižnica; očuvanje i njega osobitosti hrvatskog jezika; organiziranje predavanja,izložbi, tribina i skupova; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 7 Pravila.OSTALE KULTURNE DJELATNOSTI 
Osobe: DAVOR GAURINA - PREDSJEDNIK UDRUGE 
 
  9.
Naziv: UDRUGA ŽENA „PETROPOLJKA“ BIOČIĆ 
Skraćeni naziv: „PETROPOLJKA“ 
Registarski broj: 15001181 
OIB: 03543371920 
Sjedište: Biočić, Kod škole 2 
Datum upisa: 19.06.2012. 
Djelatnosti: briga i očuvanje tradicijskih zanata, obnova znanja, izrada predmeta vezanih za povijesnu baštinu i tradiciju ovoga kraja; okupljanje žena i provođenje edukacije putem radionica, seminara, tribina; organiziranje kulturnih i drugih manifestacija; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 5. Statuta Udruge. 
Osobe: BOSILJKA JANJIĆ - PREDSJEDNICA UDRUGE 
 
  10.
Naziv: EKOLOŠKA UDRUGA „MONTE PROMONA“ SIVERIĆ 
Skraćeni naziv:
Registarski broj: 15001110 
OIB: 74766022741 
Sjedište: Siverić, Ispod vile 1 
Datum upisa: 19. srpnja 2011. 
Djelatnosti: zaštita prirode organiziranje ekoloških akcija; briga za održavanjem zelenih površina, njihovim uređenjem; briga za zaštitu prirodnih ljepota od štetnih i neracionalnih zahvata u prostoru; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 7. Statuta Udruge.ZAŠTITA PRIRODE 
Osobe: JOŠKO BUKARICA – PREDSJEDNIK UDRUGE 
 
  11.
Naziv: LIGA PROTIV RAKA GRADA DRNIŠA 
Skraćeni naziv:
Registarski broj: 15000578 
OIB: 86923880017 
Sjedište: Drniš, Kralja Zvonimira 10 
Datum upisa: 15.09.2003. 
Djelatnosti: pružanje različitih oblika pomoći oboljelima od CA i njihovim obiteljima, sukladno mogućnostima Udruge; organiziranje sistematskih pregleda u svrhu prevencije CA; osnaživanje i edukacija bolesnika radi lakšeg ostvarivanja njihov prava; suradnja sa lokalnim zdravstvenim službama u ranoj detekciji i liječenju CA; organiziranje stručnih predavanja (seminari, radionice, kampanje i sl.) u svrhu prevencije i podizanja svijesti pučanstva o problemu; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 9. Statuta Udruge. ZDRAVSTVENA PREVENTIVNA DJELATNOST 
Osobe: ANA POKROVAC – PREDSJEDNICA UDRUGE 
 
  12.
Naziv: TAMBURAŠKI ORKESTAR KRSTO ODAK DRNIŠ 
Skraćeni naziv:
Registarski broj: 15000022 
OIB: 97507787079 
Sjedište: Drniš, Vladimira Nazora 6 
Datum upisa: 06.02.1998. 
Djelatnosti: okupljanje građana koji se bave glazbom; priređivanje programa i godišnji nastupi; strukovno povezivanje i stručno usavršavanje članova; organiziranje kulturnih manifestacija u gradu.GLAZBENA DJELATNOST 
Osobe: PETAR ŠARIĆ - PREDSJEDNIK UDRUGE 
 
  13.
Naziv: KLAPA "DRNIŠ" 
Skraćeni naziv:
Registarski broj: 15000768 
OIB: 71254056696 
Sjedište: Drniš, Kralja Zvonimira 27 
Datum upisa: 23.10.2006. 
Djelatnosti: notno zapisivanje pjesama i njihovo uvježbavanje; njegovanje izvorne i komponirane klapske pjesme; strukovno povezivanje, te stručno usavršavanje članova Udruge; organiziranje nastupa povodom raznih prigoda kako u zemlji tako i u inozemstvu; sudjelovanje na natjecanjima klapa; izdavanje svojih notnih materijala i CD-ova sukladno posebnim propisima; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 12. Statuta Udruge.GLAZBENA 
Osobe: GORAN ERCEGOVAC – PREDSJEDNIK, NIKOLA DERETA -TAJNIK
 
  14.
Naziv: GRADSKI PJEVAČKI ZBOR „NEUMA“ 
Skraćeni naziv: „NEUMA“ 
Registarski broj: 15001009 
OIB: 31314519588 
Sjedište: Drniš, Splitska 32 
Datum upisa: 16.03.2010. 
Djelatnosti: razvitak zbornog pjevanja sakralne i svjetovne glazbe; organiziranje i provođenje redovitih sustavnih poduka i vježbi; organiziranje glazbenih nastupa u zemlji i inozemstvu; poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređivanje stručnog rada; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 7. Statuta Udruge.GLAZBENA DJELATNOST 
Osobe: JOSIPA PRPA – PREDSJEDNICA ZBORA 
 
  15.
Naziv: PLESNA UDRUGA „STEP –UP“ DRNIŠ 
Skraćeni naziv:
Registarski broj: 15001072 
OIB: 46334766114 
Sjedište: Drniš, Kralja Zvonimira 18 
Datum upisa: 14.02.2011. 
Djelatnosti: plesna udruga svojim radom senzibilizira javnost za potrebe osoba s invaliditetom, njihovo uključivanje u društveni život zajednice, podizanje kvalitete rada s djecom, te ostale aktivnosti utvrđene odredbom članka 7. Statuta Udruge. PLESNA DJELATNOST 
Osobe: ŽIVANA RADIĆ PREDSJEDNICA UDRUGE 
 
  16.
Naziv: KULTURNA UDRUGA KOLARIŠTE RADONIĆ 
Skraćeni naziv: KU KOLARIŠTE 
Registarski broj: 15000778 
OIB: 27319945218 
Sjedište: Radonić, Lemci 2 
Datum upisa: 2006 
Djelatnosti: rad na očuvanju tradicije i njegovanju starih izvornih običaja radonićkog kraja; učenje članova Udruge pjevanju autohtonih napjeva te igranju izvornih kola; ostvarivanje suradnje s drugim sličnim udrugama i organizacijama koje podupiru rad Udruge; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 6. Statuta Udruge.OSTALE KULTURNE DJELATNOSTI 
Osobe: ANTE PAUK – PREDSJEDNIK UDRUGE 
 
  17.
Naziv: KULTURNO UMJETNIČKA UDRUGA „MILJEVCI“ DRINOVCI 
Skraćeni naziv: KUD „MILJEVCI“ DRINOVCI 
Registarski broj: 15000620 
OIB: 49973103122 
Sjedište: Drinovci, Trg dr. Franje Tuđmana 5 
Datum upisa: 04.05..2004. 
Djelatnosti: okupljanje građana koji se bave glazbom, folklorom, glumom i recitiranjem; promicanje i unapređivanje glazbene i folklorne umjetnosti; organiziranje kulturnih manifestacija na području Županije; strukovno povezivanje i stručno usavršavanje članova; sudjelovanje na smotrama i natjecanjima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 13. Statuta Udruge.KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO 
Osobe: DRAGO BAČIĆ – PREDSJEDNIK UDRUGE 
 
  18.
Naziv: GRADSKI PUHAČKI ORKESTAR - DRNIŠ 
Skraćeni naziv:
Registarski broj: 15000019 
OIB: 51546547178 
Sjedište: Drniš, Kralja Zvonimira 10 
Datum upisa: 06.02.1998. 
Djelatnosti: uvježbavanje glazbenog programa za nastupe na koncertima, susretima, smotrama, i takmičenjima puhačkih orkestara i sudjelovanje na istima; organiziranje i izvođenje priredbi glazbenog karaktera.GLAZBENA DJELATNOST 
Osobe: JOSIP BARIŠIĆ – PREDSJEDNIK UDRUGE 
 
  19.
Naziv: UDRUGA GRAĐANA „SVETI FRANE“ TRBOUNJE 
Skraćeni naziv: U.G. „SV. FRANE“ - TRBOUNJE 
Registarski broj: 15001274 
OIB: 38093490941 
Sjedište: Trbounje, Kod škole 4 
Datum upisa: 29.10.2013. 
Djelatnosti: okupljanje članova koji svojim idejama, znanjem i sposobnostima mogu doprinijeti razvoju mjesta Trbounje, djelovanje na poboljšanju kvalitete života, kreiranje prostora za mlade, informiranje lokalnog stanovništva o lokalnim i regionalnim temama, organiziranje sportskih, kulturnih i drugih manifestacija te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 9. Statuta Udruge 
Osobe: MARIJA MARIN - PREDSJEDNICA UDRUGE, ANTE MARIN - POTPREDSJEDNIK UDRUGE, MARKO KOSOR - TAJNIK UDRUGE 
 
  20.
Naziv: HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DRNIŠ  
Skraćeni naziv:
Registarski broj: 15000020 
OIB: 50829458011 
Sjedište: Drniš, Nikole Tesle 39 
Datum upisa: 06.02.1998. 
Djelatnosti: zastupa i promiče temeljna načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, kao i međunarodno humanitarno pravo; organizira i provodi akcije dobrovoljnog davanja krvi, okuplja davatelje i vodi o njima evidenciju, utvrđuje mjerila za priznanja dobrovoljnim davateljima krvi i dodjeljuje im potvrde i priznanja; provodi programe pomoći i njege starijih i nemoćnih osoba, te osoba s posebnim potrebama putem mobilnih timova i ostalih vidova pomoći u lokalnim zajednicama, te pruža i druge organizirane oblike pomoći starim i nemoćnim osobama; organizira razne oblike solidarnosti i međusobnog pomaganja građana; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 3. Statuta Društva. HUMANITARNA (uz suglasnost Ministarstva rada i soc. skrbi) 
Osobe: VINKA BADŽIM - RAVNATELJICA 
 
  21.
Naziv: UDRUGA PROIZVOĐAČA DRNIŠKOG PRŠUTA 
Skraćeni naziv: „DRNIŠKI PRŠUT“ 
Registarski broj: 15000532 
OIB: 91514527383 
Sjedište: Drniš, Kralja Zvonimira 25 
Datum upisa: 28.10.2002. 
Djelatnosti: aktivno sudjelovanje u unapređivanju i poboljšanju proizvodnje drniškog pršuta, te trajnih i polutrajnih suhomesnatih proizvoda u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede i šumarstva; strukovno povezivanje i organiziranje izobrazbe svojih članova; organiziranje predavanja i demonstracijskih prezentacija; ostvarivanje stručne suradnje s domaćim i inozemnim srodnim udrugama; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 7. Statuta Udruge.GOSPODARSKA STRUKOVNA DJELATNOST 
Osobe: ZVONIMIR MARIN – PREDSJEDNIK UDRUGE 
 
  22.
Naziv: DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO „DRNIŠ“ 
Skraćeni naziv: DVD „DRNIŠ“ 
Registarski broj: 15000342 
OIB: 97870545718 
Sjedište: Drniš, 142. brigade 12 
Datum upisa: 20.07.1998. 
Djelatnosti: provodi aktivnosti i djelatnosti dobrovoljnog vatrogastva, te potiče provođenje preventivnih i drugih mjera radi ostvarivanja zadataka zaštite od požara; radi na uključivanju što većeg broja građana, a posebno mladeži u rad Društva; vrši poslove kontrole nad provođenjem propisanih mjera zaštite od požara; surađuje s tijelima lokalne uprave i samouprave, poduzećima, sredstvima javnog priopćavanja i drugim udrugama na unapređivanju vatrogastva i zaštite od požara TEHNIČKA VATROGASNA DJELATNOSTI 
Osobe: MARIO VUKUŠIĆ – ZAPOVJEDNIK VATROGASNE POSTROJBE 
 
  23.
Naziv: KINOLOŠKA UDRUGA „DRNIŠ“ 
Skraćeni naziv:
Registarski broj: 1500048 
OIB: 77374247701 
Sjedište: Drniš, Antuna Mihanovića 18 
Datum upisa: 02.09.1998. 
Djelatnosti: okupljanje uzgajivača, vodiča, vlasnika i ljubitelja rasnih pasa, lovnih i ne lovnih pasmina; razvoj i unapređenje lovne i športske kinologije; održavanje manifestacija izložbenog karaktera.ZAŠTITA PASA 
Osobe: ŠIME BRAKUS - PREDSJEDNIK UDRUGE 
 
  24.
Naziv: UDRUGA VINOGRADARA „DEBIT“ DRNIŠ 
Skraćeni naziv: „DEBIT“ DRNIŠ 
Registarski broj: 15000417 
OIB: 68101961988 
Sjedište: Drniš, Trg dr. Franje Tuđmana 7 
Datum upisa: 07.12.2000. 
Djelatnosti: okupljanje i organiziranje vinogradara i vinara, njihovo osposobljavanje za primjenu suvremenih dostignuća u vinogradarsko - vinarskoj proizvodnji; organiziranje suradnje s proizvođačima deklariranih loznih cijepova te organizacija nabavke repromaterijala i opreme potrebne za suvremenu vinogradarsku i vinarsku proizvodnju; organizacija suradnje za otkup grožđa, vina i rakije s ovlaštenim organizacijama i zajednički nastup na tržištu posebno s turističkim organizacijama i zajednicama te njegovanjem narodni običaja i tradicija u vinogradarskoj i vinarskoj djelatnosti.POLJOPRIVREDNA DJELATNOST 
Osobe: IVAN BILANDŽIJA PREDSJEDNIK UDRUGE 
 
  25.
Naziv: UDRUGA "MILJEVAČKI SABOR" 
Skraćeni naziv: "MILJEVAČKI SABOR" 
Registarski broj: 15000585 
OIB: 82282968198 
Sjedište: Drinovci, Trg dr. Franje Tuđmana 5 
Datum upisa: 12.11.2003 
Djelatnosti: okuplja mještane koji svojim idejama, znanjem i sposobnostima mogu doprinijeti razvoju Miljevaca; njeguje i potiče sve pozitivne tradicijske vrijednosti toga kraja, te predlaže viziju razvoja Miljevaca u njegovom urbanističkom, komunalnom, gospodarsko-turističkom, kulturnom i sportskom aspektu; brine za zaštitu povijesnog i kulturnog naslijeđa; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 11. Statuta Udruge.OSTALE GOSPODARSKE DJELATNOSTI 
Osobe: NIKOLA LOVRIĆ - PREDSJEDNIK UDRUGE, MIROSLAV IVIĆ - TAJNIK UDRUGE 
 
  26.
Naziv: UDRUGA MALIH SIRARA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE „MIŠINAC“ 
Skraćeni naziv: „MIŠINAC“ 
Registarski broj: 15000777 
OIB: 39259687216 
Sjedište: Drniš, Trg kralja Tomislava 4 
Datum upisa: 15.12.2006. 
Djelatnosti: zaštita i zastupanje interesa članova, te predlaganje mjera za unapređenje proizvodnje sira i drugih mliječnih proizvoda; izobrazba malih sirara različitim oblicima edukacije kao što su tečajevi, seminari, stručna putovanja i slično; razmjena iskustava i rješavanje različitih strukovnih problema na području sirarstva; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 9. Statuta Udruge.POLJOPRIVREDNA STRUKOVNA 
Osobe: SLAVKO PETROVIĆ – PREDSJEDNIK UDRUGE, TANJA TOŠIĆ – DOPREDSJEDNICA UDRUGE, DUBRAVKA KAIĆ - TAJNICA 
 
  27.
Naziv: LOVAČKO DRUŠTVO „KAMENJARKA“ DRNIŠ 
Skraćeni naziv: LD „KAMENJARKA“ DRNIŠ 
Registarski broj: 15000045 
OIB: 45957124404 
Sjedište: Drniš, Kralja Zvonimira 31 
Datum upisa: 09.02.1998. 
Djelatnosti: čuvanje, zaštita, uzgoj i korištenje divljači sukladno Zakonu o lovstvu; gospodarenje lovištem, uzgoj i zaštita divljači, zaštita prirode i ljudskog okoliša, te briga o ostalim životinjskim vrstama u lovištu; unapređenje lovstva, zabranom lova određene vrste divljači, održavanje prirodne ravnoteže i poduzimanje mjera radi sprečavanja nezakonita lova; poduzimanje mjera radi reprodukcije i racionalnog korištenja divljači i njezinih dijelova; promet i prodaja odstrijeljene i žive divljači i njezinih dijelova pravnim i fizičkim osobama sukladno posebnim propisima; organiziranje i provođenje lovnog streljaštva za svoje članove; izdavanje stručnih radova iz oblasti lovstva, lovne kinologije, zaštite prirode i divljači, te ostalih životinjskih vrsta sukladno Zakonu; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 10. Statuta Društva.LOVNA DJELATNOST 
Osobe: JURICA VLAIĆ - PREDSJEDNIK, PETAR KNEZ - TAJNIK 
 
  28.
Naziv: LOVAČKO DRUŠTVO „JAREBICA“ SIVERIĆ 
Skraćeni naziv: LD „JAREBICA“ 
Registarski broj: 45000046 
OIB: 18942771222 
Sjedište: Siverić 
Datum upisa: 09.02.1998. 
Djelatnosti: gospodarenje lovištem, uzgoj, zaštita, lov i korištenje divljači, zaštita prirode i ljudskog okoliša; odgoj i izobrazba lovaca i lovnih pripravnika; organiziranje, razvijanje i unapređivanje lova, te lovna kinologija i lovno streljaštvo.LOVNA DJELATNOST 
Osobe: IVAN ŠKORIĆ – PREDSJEDNIK DRUŠTVA 
 
  29.
Naziv: UDRUGA DENTALNIH TEHNIČARA REPUBLIKE HRVATSKE 
Skraćeni naziv: UDT 
Registarski broj: 15001299 
OIB: 02154369392 
Sjedište: Drniš, Kralja Zvonimira 18 
Datum upisa: 01.04.2014. 
Djelatnosti: razvoj dentalne protetike kroz stručno programske djelatnosti u oblasti zdravstvene kulture; organizacija stručnih seminara, promicanje strukovne naobrazbe, aktivno sudjelovanje na značajnim kongresima dentalnih tehničara te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 7. Statuta Udruge.
Osobe: ŽIVANA RADIĆ – PREDSJEDNICA UDRUGE 
 
  30.
Naziv: UDRUGA GRAĐANA "EMANUEL“ 
Skraćeni naziv: -
Registarski broj: 15000973 
OIB: 56970112439 
Sjedište: Leontići 19, Drniš 
Datum upisa: 23.09.2009 
Djelatnosti: okupljanje pisaca, kao i drugih građana zainteresiranih za duhovnost i pisanu riječ; poticanje i razvijanje duhovnosti kroz pisanu riječ; organiziranje književnih večeri, duhovnih predavanja, tribina, radionica te drugih stručnih skupova u svrhu ostvarenja ciljeva Udruge; sudjelovanje na književnim tribinama, smotrama i sličnim susretima u zemlji i inozemstvu; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 9. Statuta Udruge. OSTALE KULTURNE DJELATNOSTI 
Osobe: ROBERTINA HRSTIĆ - PREDSJEDNICA UDRUGE, VERONIKA KOSOR - DOPREDSJEDNICA UDRUGE, SANDRA GORETA - DOPREDSJEDNICA UDRUGE
 
  31.
Naziv: UDRUGA ZA PROMICANJE KULTURNOG IDENTITETA DERNIS 
Skraćeni naziv:
Registarski broj: 15000933 
OIB: 89601134528 
Sjedište: Drniš, Kralja Zvonimira 10 
Datum upisa: 19.02.2009. 
Djelatnosti: ostale djelatnosti internetska prezentacija kulturnih, povijesnih, športskih, zabavnih, humanitarnih i drugih društvenih aktivnosti unutar grada Drniša i drniškog kraja u svrhu aktivnog uključivanja građana u iste; organiziranje kulturnih, zabavnih, humanitarnih i drugih društvenih manifestacija; motiviranje članova da kroz program Udruge otkriju svoj talent, te da ga dalje razvijaju; javno djelovanje s ciljem promocije kulture kao bitnog elementa pripadnosti zajednici; edukacija članova u svrhu razvijanja svijesti o ispravnim životnim vrijednostima; zalaganje za veću ekološku svijest; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 13. Statuta Udruge. OSTALE DJELATNOSTI 
Osobe: MARKO ŠIKLIĆ - PREDSJEDNIK UDRUGE