Aplikacija Drniš Natura 2000 dostupna na web trgovinama

Objavljeno u NATURA DRNIŠ – Održivi razvoj drniške prirodne baštine pod ekološkom mrežom Natura 2000

Aplikacija Drniš Natura 2000 od danas je dostupna za besplatno preuzimanje na Google Trgovini Play, a uskoro i na Apple App Store-u. Aplikacija Drniš Natura 2000 izrađena je u sklopu provedbe projekta Natura Drniš - Održivi razvoj prirodne baštine pod ekološkom mrežom Natura 2000. Projekt Natura Drniš se financira u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. -2020.

Aplikacija je multijezična, s backup-om i mogućnošću stalnog održavanja, unapređivanja i ažuriranja sadržaja.

Teme prezentacije vezane su uz baštinu zaštićenog područja i infrastrukturu vezanu za posjetitelje:

  • Prirodna baština: značajke područja zaštićenog ekološkom mrežom Natura 2000 - HR1000026-Krka i okolni plato
  • Posjetiteljska infrastruktura: informiranje posjetitelja o zahtjevnosti ruta na stazi Promina, predstavljanje ponude hostela, upućivanje posjetitelja na sadržaje u gradu Drnišu i okolici te na mogućnost korištenja sustava javnih bicikli
  • Ponuda: prezentacija smještajnih i ugostiteljskih kapaciteta u blizini.
  • Aplikacija će imati i mogućnost ažuriranja za unos novih podataka sukladno novim proizvodima i istraživanjima koji će se razvijati i provoditi u budućnosti.

Održana prezentacija aplikacije Drniš Natura 2000

Objavljeno u NATURA DRNIŠ – Održivi razvoj drniške prirodne baštine pod ekološkom mrežom Natura 2000

U sklopu provedbe projekta Natura Drniš - Održivi razvoj prirodne baštine pod ekološkom mrežom Natura 2000, referentni broj KK.06.1.2.02.00022. koji provodi Grad Drniš, a koji se financira u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. -2020. u utorak 27. listopada je održana prezentacija i testiranje programskog rješenja mobilne aplikacije Drniš Natura 2000.

Izradu aplikacije Grad Drniš je ugovorio kroz postupak javne nabave sa tvrtkom Erit j.d.o.o. iz Osijeka.

Aplikacija je izrađena na hrvatskom i engleskom jeziku, s back-upom i mogućnošću stalnog održavanja, unapređivanja i ažuriranja sadržaja.

Poziv na dostavu ponuda u ponovljenom postupku jednostavne nabave: Nabava namještaja za opremanje Hostela sa isporukom i montažom u naselju Bogatić Miljevački, Drniš

Objavljeno u NATURA DRNIŠ – Održivi razvoj drniške prirodne baštine pod ekološkom mrežom Natura 2000

Naručitelj Grad Drniš je objavio "Obavijest o jednostavnoj nabavi" za postupak: Nabava namještaja za opremanje Hostela sa isporukom i montažom u naselju Bogatić Miljevački, Drniš, broj objave: 2020/ 0BP-01046.

Detalje o objavi možete vidjeti OVDJE.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. POZIV NA DOSTAVU PONUDA (DOCX) 131 KB
2. POZIV NA DOSTAVU PONUDA (PDF) 495 KB
3. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE 2,48 MB
4. TROŠKOVNIK 15 KB