Aplikacija Drniš Natura 2000 dostupna na web trgovinama

Objavljeno u NATURA DRNIŠ – Održivi razvoj drniške prirodne baštine pod ekološkom mrežom Natura 2000

Aplikacija Drniš Natura 2000 od danas je dostupna za besplatno preuzimanje na Google Trgovini Play, a uskoro i na Apple App Store-u. Aplikacija Drniš Natura 2000 izrađena je u sklopu provedbe projekta Natura Drniš - Održivi razvoj prirodne baštine pod ekološkom mrežom Natura 2000. Projekt Natura Drniš se financira u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. -2020.

Aplikacija je multijezična, s backup-om i mogućnošću stalnog održavanja, unapređivanja i ažuriranja sadržaja.

Teme prezentacije vezane su uz baštinu zaštićenog područja i infrastrukturu vezanu za posjetitelje:

  • Prirodna baština: značajke područja zaštićenog ekološkom mrežom Natura 2000 - HR1000026-Krka i okolni plato
  • Posjetiteljska infrastruktura: informiranje posjetitelja o zahtjevnosti ruta na stazi Promina, predstavljanje ponude hostela, upućivanje posjetitelja na sadržaje u gradu Drnišu i okolici te na mogućnost korištenja sustava javnih bicikli
  • Ponuda: prezentacija smještajnih i ugostiteljskih kapaciteta u blizini.
  • Aplikacija će imati i mogućnost ažuriranja za unos novih podataka sukladno novim proizvodima i istraživanjima koji će se razvijati i provoditi u budućnosti.

Za korištenje aplikacije, posjetitelji bi morali imati upaljen GPS na pametnom telefonu, da jednom kad dođu na određenu točku daju informacije korisniku o tome gdje se nalazi, po čemu je ta lokacija zanimljiva, koje su zaštićene vrste i područja ekološkom mrežom Natura 2000 na tom području i slično.

Aplikacija je svojevrsna baza podataka o zaštićenoj prirodnoj baštini Drniša, Promine i okolnog područja koja je posjetiteljima dostupna na njihovom pametnom telefonu, potpuno besplatna za preuzimanje i korištenje. Aplikacija bi služila i kao promotivni alat jer bi imala mogućnost izravnog podizanja fotografija na korisnikove profile na društvenim mrežama s unaprijed određenim tekstom. Tako bi se povećala vidljivost lokacije Drniša i podigli edukativni kapaciteti posjetitelja, odnosno imali bi priliku informirati se i naučiti nešto novo (a posredno i njihovi pratitelji na društvenim mrežama) o području drniškog kraja pod Natura 2000.

Aplikacija ima dvostruki doprinos lokalnom gospodarstvu, te predstavlja i odličan kanal promocije ponude lokalne destinacije.

U tijeku je prilagodba aplikacije zahtjevima digitalne pristupačnosti te će se pojednostavniti njeno korištenje ranjivim skupinama, odnosno osobama sa različitim oblicima invalidnosti, a u tijeku je i implementacija podataka prikupljenih putem Sustava upravljanja kvalitetom zraka, koju je Grad Drniš implementirao tijekom rujna na dvije lokacije u gradu, a čija je provedba financirana kroz koncept „pametnih gradova“ od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.