Održana radionica za drniške udruge

Objavljeno u Udruge

Kako se Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_26_546.html),  koju je donijela Vlada RH početkom 2015. godine, mijenja dosadašnji način financiranja udruga, Grad Drniš je u pripremi novog Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Drniša.

Kao uvod donošenju novog Pravilnika, u ponedjeljak 1. veljače u Maloj gradskoj vijećnici u Drnišu održana je kratka radionica, koju je vodila gđa Aleksandra Janjić, a na kojoj su predstavnici drniških udruga upoznati sa načinom kako pripremiti kvalitetan projekat, odnosno program za prijavu na Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga, te kako pratiti provedbu tog projekta i pripremiti konačno izvješće nakon provedbe.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. RADIONICA ZA UDRUGE - PREZENTACIJA 780 KB