NAJAVA: Udruga mladih "Mladi u EU" organizira info štand "Činimo dobro – VOLONTIRAJMO!"

Objavljeno u Lokalni program za mlade Grada Drniša

Udruga mladih "Mladi u EU" održat će info štand u četvrtak, 15.02.2018. ispred Srednje Škole Ivana Meštrovića u Drnišu.

Info štand će se realizirati u sklopu ESF projekta: "Činimo dobro – VOLONTIRAJMO!", a na štandu će se dijeliti promotivni letci i ostali materijali u svrhu povećanja vidljivosti  projekta u javnosti. Info štand će započeti u 10:30 sati a na njemu će sudjelovati EVS volonteri Udruge mladih "Mladi u EU".

Uz to, vršit će se i promocija vrijednosti volonterstva općenito te će se ukazati na važnost priključenja građana i građanki volonterskim akcijama. Bitno je osvijestiti društvenu zajednicu o važnosti volonterskog angažmana i doprinosa volontera njezinom boljitku.

Održana volonterska akcija "Zajedno možemo više" udruge mladih "Mladu u EU"

Objavljeno u Lokalni program za mlade Grada Drniša

Udruga mladih "Mladu u EU" u sklopu tjedna održivog razvoja, 31. svibnja 2017. provela je volontersku akciju pod nazivom "Zajedno možemo više".

Glavna aktivnost ovogodišnje akcije bila je čišćenje okoliša, bojanje klupa i označavanje linija igrališta osnovne škole Antuna Mihanovića Petropoljskog.

"Volontiranje pomaže stvaranju društva i aktivnim građanima koji se međusobno potpomažu"

(Izvor: Imperial College London)

Poziv na Završnu konferenciju u sklopu projekta "Lokalni program za mlade grada Drniša"

Objavljeno u Lokalni program za mlade Grada Drniša

Udruga mladih "Mladi u Europskoj uniji" održat će Završnu konferenciju u sklopu projekta "Lokalni program za mlade grada Drniša", 27.10.2016. godine u prostoru Male gradske vijećnice u Drnišu s početkom u 18 sati.

Navedeni projekt Udruga mladih "Mladi u EU" provodila je u suradnji s Gradom Drnišom koji je nositelj projekta.

Provedbom projekta "Lokalni program za mlade Grada Drniša" provelo se istraživanje o potrebama mladih, te se na temelju dobivenih rezultata istraživanja i aktivnosti izradio prijedlog lokalnog programa za mlade, koji se uputio na usvajanje gradskom vijeću Grada Drniša. Prijedlog lokalnog programa za mlade je i usvojen od strane gradskog vijeća Grada Drniša.

Svrha provedbe ovoga projekta je poboljšanje uvjeta života mladih ljudi u gradu Drnišu te poboljšanje učinkovitosti organizacija mladih / za mlade u gradu Drnišu.

Voditelji konferencije biti će Martin Mrša i Vinko Livaković, djelatnici Udruge mladih "Mladi u EU".

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. POZIV 585 KB

Poziv za sudjelovanje na radionici "Pokreni inicijativu"

Objavljeno u Lokalni program za mlade Grada Drniša

Poziv za sudjelovanje na radionici "Pokreni inicijativu"

u sklopu projekta

"Lokalni program za mlade grada Drniša"

Drniš, 19.08.2016. g. u 11:00 sati

Mala gradska vijećnica grada Drniša (Trg Kralja Tomislava 1)

Udruga mladih "Mladi u Europskoj uniji" upućuje poziv na radionicu pod nazivom: "Pokreni inicijativu", koja će se održati 19. kolovoza 2016. g. u 11:00 h u  prostorijama Male gradske vijećnice grada Drniša (Trg Kralja Tomislava 1) u Drnišu.

Grad Drniš provodi projekt "Lokalni program za mlade grada Drniša" u partnerstvu s Udrugom mladih "Mladi u EU",  koji financira Ministarstvo socijalne politike i mladih. Aktivnosti projekta se provode u gradu Drnišu a cilj je izrada Lokalnog programa za mlade grada Drniša, kako bi se poboljšala kvaliteta života mladih. 

Na navedenoj radionici bit će riječi o tome kako osnovati udrugu za mlade, kako izraditi plan rada udruge ili provesti neku vlastitu inicijativu. Također, podastrijet ćemo sve informacije vezane za unaprjeđenje obrazovanja mladih, zapošljavanje i poduzetništvo, socijalnu politiku, zdravstvenu zaštitu i ekologiju, aktivno sudjelovanje mladih u društvu, kulturu, sport te mobilnost mladih grada Drniša.

Najava održavanja radionice: "Volonterstvo kao vrijednost“ u sklopu projekta "TOČKA-Info centar za mlade"

Objavljeno u Lokalni program za mlade Grada Drniša

Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ održat će radionicu pod nazivom „Volonterstvo kao vrijednost“ 10.08.2016. godine u prostoru Male gradske vijećnice u Drnišu, s početkom u 11 sati.

Navedena radionica održava se u sklopu projekta „TOČKA-Info centar za mlade“, koji Udruga mladih „Mladi u EU“ provodi u suradnji s Udrugom osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“ iz Knina.

Radionica „Volonterstvo kao vrijednost“ ima za cilj približiti pojam volonterstva te potaknuti ljude  na bavljenje istim.

Radionica je tematski podijeljena tako da sudionicima predstavi što znači volonterstvo, kao i zakonodavni okvir za volontiranje, objasni što je volonterski program i volonterska akcija te se na njih osvrne  kroz primjere dobre prakse. Kroz rad u grupama sudionici će putem brainstorminga pokušati riješiti neki konkretni problem iz svoje zajednice, biti upoznati sa načinom funkcioniranja SWOT analize te organiziranjem volonterske akcije.

Radionicu će voditi Martin Mrša i Vinko Livaković, djelatnici Udruge mladih „Mladi u EU“.

Lokalni program za mlade Grada Drniša za razdoblje od 2014. do 2017. godine

Objavljeno u Lokalni program za mlade Grada Drniša

„Lokalni program za mlade Grada Drniša“ je dokument koji je izrađen u okviru provedbe projekta „Lokalni program za mlade“, kojeg je provodio Grad Drniš i Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“, a koji je sufinanciran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih u 2015. i 2016. godini. Kroz projekt „Lokalni program za mlade Grada Drniša“ osnovana je podružnica Udruge mladih „Mladi u Europskoj uniji“ Drniš, opremljen je ured podružnice, te su bila osigurana sredstva za plaću koordinatora projekta za rad na pola radnog vremena u Udruzi.  

„Lokalni program za mlade Grada Drniša“ temelji se na Nacionalnom programu za mlade 2014.-2017., koju su dužna provoditi sva tijela javne i državne uprave na nacionalnoj razini. „Lokalni program za mlade Grada Drniša“ je izrađen tijekom 2015. godine, na temelju ispitivanja mladih Drniša i okolnih mjesta, a predstavljen je kroz niz aktivnosti tijekom 2015. i 2016. godine – fokus grupe, predavanja, radionice i volonterske akcije.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. LOKALNI PROGRAM ZA MLADE GRADA DRNIŠA 425 KB

Poziv na predavanje "Mjere za samozapošljavanje"

Objavljeno u Lokalni program za mlade Grada Drniša

POZIV na predavanje: "Mjere za samozapošljavanje"

u sklopu projekta "Iskoristi svoju kreativnost",

koje će se održati u Drnišu13.07.2016. s početkom u 11 sati, u  prostoru Male gradske vijećnice

Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ održat će predavanje pod nazivom „Mjere za samozapošljavanje“, 13.07.2016. godine u Drnišu, u prostoru Male gradske vijećnice.

Navedeno predavanje realizirat će se u sklopu projekta „Iskoristi svoju kreativnost“, koji Udruga mladih „Mladi u EU“ provodi u suradnji s Udrugom „Ardura“ iz Šibenika. Projekt financira Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Predavanje ima za cilj potaknuti sudionike na razmišljanje o pokretanju vlastitog posla i samozapošljavanje.

Predavanje će biti koncipirano tako da prisutne upozna s pojmom poduzetnika i poduzetništva, da se kaže nešto više o Garanciji za mlade i mogućnostima korištenja te mjere. Također, predstavit ćemo CISOK, Etičnu banku, Europski socijalni fond, HBOR, a skrenut će se pažnja i na potpore za samozapošljavanje HZZ-a te će se upozoriti na zamke kod samozapošljavanja.

Predavanje će održati Martin Mrša i Vinko Livaković, djelatnici Udruge mladih „Mladi u EU“.

Poziv na predavanje "Garancija za mlade"

Objavljeno u Lokalni program za mlade Grada Drniša

POZIV na predavanje: "Garancija za mlade"

u sklopu projekta "TOČKA-Info centar za mlade",

koje će se održati u Drnišu12.07.2016. s početkom u 11 sati, u  prostoru Male gradske vijećnice 

Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ održat će predavanje pod nazivom „Garancija za mlade“, 12.07.2016. godine s početkom u 11 sati u Drnišu, u prostoru Male gradske vijećnice.

Navedeno predavanje realizirat će se u sklopu projekta „TOČKA- Info centar za mlade“, koji Udruga mladih „Mladi u EU“ provodi u suradnji s Udrugom osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“ iz Knina. Projekt financira Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Predavanje ima za cilj upoznati mlade osobe sa mogućnostima koje im pruža mjera HZZ-a pod nazivom: Garancija za mlade. Sudionicima ćemo reći više o kontekstu i razlogu donošenja ove mjere, kako se ona financira i kakav je plan implementacije. Na predavanju ćemo objasniti i neke pojmove koji se često susreću kad se radi o ovoj temi: CISOK, javni radovi…

Predavanje će održati Martin Mrša i Vinko Livaković, djelatnici Udruge mladih „Mladi u EU“.