Poziv za sudjelovanje na radionici "Pokreni inicijativu"

Objavljeno u Lokalni program za mlade Grada Drniša

Poziv za sudjelovanje na radionici "Pokreni inicijativu"

u sklopu projekta

"Lokalni program za mlade grada Drniša"

Drniš, 19.08.2016. g. u 11:00 sati

Mala gradska vijećnica grada Drniša (Trg Kralja Tomislava 1)

Udruga mladih "Mladi u Europskoj uniji" upućuje poziv na radionicu pod nazivom: "Pokreni inicijativu", koja će se održati 19. kolovoza 2016. g. u 11:00 h u  prostorijama Male gradske vijećnice grada Drniša (Trg Kralja Tomislava 1) u Drnišu.

Grad Drniš provodi projekt "Lokalni program za mlade grada Drniša" u partnerstvu s Udrugom mladih "Mladi u EU",  koji financira Ministarstvo socijalne politike i mladih. Aktivnosti projekta se provode u gradu Drnišu a cilj je izrada Lokalnog programa za mlade grada Drniša, kako bi se poboljšala kvaliteta života mladih. 

Na navedenoj radionici bit će riječi o tome kako osnovati udrugu za mlade, kako izraditi plan rada udruge ili provesti neku vlastitu inicijativu. Također, podastrijet ćemo sve informacije vezane za unaprjeđenje obrazovanja mladih, zapošljavanje i poduzetništvo, socijalnu politiku, zdravstvenu zaštitu i ekologiju, aktivno sudjelovanje mladih u društvu, kulturu, sport te mobilnost mladih grada Drniša.