MJERA M04 - ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU

Objavljeno u Mjere

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE M04 - ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU, PODMJERE 4.1. POTPORA ZA ULAGANJA U POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA NN 7/15 537 KB
2. PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE M04 - ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU, PODMJERE 4.1. POTPORA ZA ULAGANJA U POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA NN 7/15 905 KB
3. PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE M04 - ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU, PODMJERE 4.2. POTPORA ZA ULAGANJA U PRERADU, MARKETING I/ILI RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA NN 7/15 443 KB
4. PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE M04 - ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU, PODMJERE 4.2. POTPORA ZA ULAGANJA U PRERADU, MARKETING I/ILI RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA NN 7/15 838 KB
5. POVEZNICA NATJEČAJ - OPERACIJA 4.1.1. 0000 KB
6. POVEZNICA NATJEČAJ - OPERACIJA 4.1.2. 0000 KB
7. POVEZNICA NATJEČAJ - OPERACIJA 4.2.1. 0000 KB

Uspostavljen sustav za objavu Poziva na dostavu ponuda za mjere iz Programa ruralnog razvoja

Objavljeno u Mjere

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na dan 27. siječnja 2015. godine, obavijestila je potencijalne korisnike i ponuditelje roba/radova/usluga za ulaganja koja se sufinanciraju u okviru mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (PRR), da su na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju uspostavili sustav za objavu Poziva na dostavu ponuda.

Kada potencijalni korisnik neke mjere PRR-a u sklopu svog projekta (kojeg namjerava prijaviti na natječaj Agencije za plaćanja) želi nabaviti neku robu, radove ili uslugu, više ne mora samostalno od ponuditelja prikupljati ponude i nema obavezu dostave 3 ponude za svaku nabavu. Sada su ponuditelji ti koji će se javiti korisniku na adresu objavljenu u Pozivu na dostavu ponuda, a isti će biti svima dostupan na web stranici Agencije za plaćanja na sljedećem linku.

Objavljeni pravilnici o provedbi Mjere 4. iz Programa ruralnog razvoja

Objavljeno u Mjere

U Narodnim novinama 7/15, od 21. siječnja 2015. godine, objavljen je Pravilnik o provedbi mjere 4. "Ulaganja u fizičku imovinu", podmjere 4.1. "Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva" i podmjere 4.2. "Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 

Temeljem objavljenih pravilnika Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede planira objaviti natječaj za navedene podmjere 30. siječnja 2015. godine.

Izmjene u mjeri 4 (Ulaganja u fizičku imovinu)

Objavljeno u Mjere

U mjeri M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", podmjeri 4.1. "Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 - 2020. došlo je do izmjene korisnika obzirom na standardni ekonomski rezultat (SO) poljoprivrednog gospodarstva. Slijedom navedenog, korisnici podmjere 4.1 su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi osim fizičkih i pravnih osoba čija je ekonomska veličina manja od 6.000 eura ukoliko provode ulaganja u sektoru voća, povrća i cvijeća te 8.000 eura ukoliko provode ulaganja u ostalim sektorima, sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 1242/2008, te proizvođačke grupe/organizacije priznate sukladno Zakonu o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda. 

8.000 eura prihoda korisnik ostvaruje ukoliko je ostvario sljedeću proizvodnju: 

  • POVRĆE NA OTVORENOM – 1,53 ha 
  • JABUKE – 3,65 ha 
  • MASLINE – 2,99 ha 
  • PŠENICA – 9,05 ha 
  • MLIJEČNE KRAVE – 5 kom 
  • KOKOŠI NESILICE – 830 kom 
  • SVINJE ZA TOV – 154 kom 

Kod podnošenja Zahtjeva za potporu korisnik će biti u obvezi dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva iskazanu u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu PG.

MJERA 05 - OBNAVLJANJE POLJOPRIVREDNOG PROIZVODNOG POTENCIJALA NARUŠENOG ELEMENTARNIM NEPOGODAMA I KATASTROFALNIM DOGAĐAJIMA TE UVOĐENJE ODGOVARAJUĆIH PREVENTIVNIH AKTIVNOSTI

Objavljeno u Mjere

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. Pravilnik o provedbi mjere 05 podmjere 5.2.PRR RH 2014.-2020. NN 112/14 377 KB
2. ZIP Prijavni obrasci podmjera 5.2. 395 KB
3. Vodić za korisnike podmjera 5.2. 807 KB
4. Često postavljana pitanja 576 KB
5. ZIP Tekst natječaja za provedbu podmjere 5.2. i prilozi 303 KB
6. Letak - podmjera 5.2. 3,30 MB