Urbanistički plan uređenja dijela ugostiteljsko turističke zone "Recepcijski i informacijski punkt Roški slap"

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. OPĆI DIO 3,22 MB
2. PROVEDBENE ODREDBE 516 KB
3. OBVEZNI PRILOZI 9,33 MB
4. GRAFIČKI DIO 7,92 MB