Program ruralnog razvoja 2014. - 2020. godine

Objavljeno u Program

Poštovani budući korisnici Programa ruralnog razvoja,

Višemjesečni posao multisektorskog pristupa izradi Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. godine konačno je priveden kraju. Dana 16. srpnja 2014. godine Program je službeno poslan na očitovanje u Europsku komisiju.

Naravno, tomu je prethodilo nekoliko tjedana intenzivnih konzultacija „na dnevnoj osnovi“ s nadležnim službama u Bruxelles - u u otklanjanju posljednjih nedostataka tehničke prirode  te užurbano unošenje podataka u službeni mrežni sustav Europske komisije pod nazivom SFC 2014 (Shared Fund Managenent Common System).

Ovom prigodom zahvaljujemo svima koji su na bilo koji način pridonijeli izradi ovog Programa.

Finalnu inačicu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. poslanu na očitovanje u EK možete preuzeti na niže navedenoj poveznici.

S poštovanjem,

UPRAVA ZA UPRAVLJANJE EU FONDOM ZA RURALNI RAZVOJ, EU I MEĐUNARODNU SURADNJU

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. - 2020. - PREZENTACIJA 4,87 MB
2. Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. - 2020. - finalna inačica poslana u EK na odobrenje 5,27 MB

Prezentacije

Objavljeno u Prezentacije

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. - 2020. - PREZENTACIJA 4,87 MB
2. Legal proposals CAP 2020 1,34 MB
3. Future RD RH 1,17 MB

Program ruralnog razvoja 2014. - 2020. - rujan 2014.

Objavljeno u Prezentacije

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. - 2020. - PREZENTACIJA 4,87 MB
2. ZIP Program ruralnog razvoja 2014. - 2020. - rujan 2014. 1,26 MB
3. MJERA 3: PROGRAMI KVALITETE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE I HRANU 297 KB
4. Podmjera 4.1 - Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva 222 KB
5. Podmjera 4.2. - Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda 215 KB
6. 4.3. Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva
4.4. Potpora neproizvodnim ulaganjima vezanim uz postizanje agro-okolišnih i klimatskih ciljeva
341 KB
7. Podmjera 5.2 - Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima 425 KB
8. MJERA 6 - RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTVA I POSLOVANJA 307 KB
9. MJERA 9 - USPOSTAVLJANJE SKUPINA I ORGANIZACIJA PROIZVOĐAČA 279 KB
10. MJERA 19 – LEADER (CLLD) 277 KB

Strateška procjena utjecaja na okoliš

Objavljeno u Strateška procjena utjecaja na okoliš

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. Odluka o izradi Programa ruralnog razvoja RH 2014. - 2020. 406 KB
2. Odluka o provođenju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Programa ruralnog razvoja RH 2014. - 2020. 1,76 MB
3. Odluka o sadržaju strateške procjene utjecaja na okoliš Programa ruralnog razvoja 2014. - 2020. 2,27 MB
4. Javna rasprava o strateškoj studiji utjecaja na okoliš za Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. 831 KB

JAVNA RASPRAVA - SEA

Objavljeno u Strateška procjena utjecaja na okoliš

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE 52,9 KB
2. NE - TEHNIČKI SAŽETAK 519 KB
3. SEA STUDIJA 1,73 MB
4. PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. - 2020. 7,10 MB

Bilten

Objavljeno u Bilten

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. Bilten - veljača 2014. 390 KB
2. Bilten - ožujak 2014. 668 KB
3. Bilten - travanj 2014. 854 KB
4. Bilten - svibanj 2014. 767 KB
5. Bilten - lipanj 2014. 1,09 KB
6. Bilten - srpanj 2014. 1,15 KB
7. Bilten - kolovoz 2014. 977 KB
8. Bilten - rujan 2014. 948 KB
9. Bilten - listopad 2014. 1,42 MB

MJERA 05 - OBNAVLJANJE POLJOPRIVREDNOG PROIZVODNOG POTENCIJALA NARUŠENOG ELEMENTARNIM NEPOGODAMA I KATASTROFALNIM DOGAĐAJIMA TE UVOĐENJE ODGOVARAJUĆIH PREVENTIVNIH AKTIVNOSTI

Objavljeno u Mjere

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. Pravilnik o provedbi mjere 05 podmjere 5.2.PRR RH 2014.-2020. NN 112/14 377 KB
2. ZIP Prijavni obrasci podmjera 5.2. 395 KB
3. Vodić za korisnike podmjera 5.2. 807 KB
4. Često postavljana pitanja 576 KB
5. ZIP Tekst natječaja za provedbu podmjere 5.2. i prilozi 303 KB
6. Letak - podmjera 5.2. 3,30 MB

Poziv na predavanje "Program ruralnog razvoja RH 2014.- 2020. i uloga LAG-ova u njegovoj provedbi"

Objavljeno u Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.

Pozivamo Vas na predavanje "Program ruralnog razvoja RH 2014.- 2020. i uloga LAG-ova u njegovoj provedbi" a koje će se održati 29. listopada u Skradinu i 03. studenog u DrnišuPredavanje organizira LAG "Krka" kako bi svojim postojećim ali i potencijalnim članovima dodatno približili koristi i prednosti članstva u LAG-u. 

Sadržaj predavanja: 

  1. Dosadašnja iskustva Republike Hrvatske u provedbi programa IPARD 2007. – 2013.;
    • Program ruralnog razvoja RH 2014.-2020., mjere i sustav provedbe
  2. Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj 2014. – 2020. (EPFRR)
  3. Uloga LAG-ova u provedbi Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. 
  4. Priprema projektne dokumentacije procedure ishođenja potvrda/rješenja/dozvola državnih i lokalnih institucija
  5. Proces provođenja projekata od odobrenja do isplate.

Predavač: Ranko Milić, Direktor i savjetnik za kreativni, strateški i projektni razvoj Eupolis grupe s višegodišnjim iskustvom u savjetovanju, razvoju i provedbi projekata u javnom, privatnom i civilnom sektoru. Jedan je od inicijatora i suosnivača, te predsjednik UO Clustera za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA HR, ambasador za društvene inovacije pri svjetskoj i europskoj mreži za društvene inovacije (SIX/SIE).