Ime Pozicija Telefon
Šime Cigić Pročelnik upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša 022 888 842
Grozdana Ćevid Stručni suradnik za prostorno uređenje i graditeljstvo 022 888 834
Zdenka Jerković Stručni suradnik za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša 022 888 839
Ivica Pamuković Referent za komunalnu infrastrukturu 022 886 129