Urbanistički plan uređenja poslovne zone "Radonić"

Tekstualni dio:

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA POSLOVNE ZONE RADONIĆ - Odredbe za provođenje 1,5 MB

Grafički dio:

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. KARTA 1 - Korištenje i namjena površina 463 KB
2. KARTA 2.1 - Infrastrukturni sustavi (promet) 520 KB
3. KARTA 2.2 - Infrastrukturni sustavi (telekomunikacije i elektroopskrba) 572 KB
4. KARTA 2.3 - Infrastrukturni sustavi (vodoopskrba i odvodnja) 571 KB
5. KARTA 3 - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina 543 KB
6. KARTA 4 - Uvjeti i načini gradnje 681 KB