Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja određenih kategorija otpada na području Grada Drniša

Objavljeno u Gospodarenje otpadom

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. ODLUKA O NAČINU PRIKUPLJANJA I ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA 303 KB