IPARD: Najava natječaja i najava predavanja

Objavljeno u IPARD

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede planira objaviti natječaj 30. siječnja 2015. godine za podmjere 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva  i 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda mjere 4 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Preduvjet raspisivanja natječaja je usvajanje kriterija rangiranja od strane Odbora za praćenje provedbe Programa i objava Pravilnika o provedbi navedenih podmjera.

Kako bi se korisnici, a i konzultanti, u kratkom vremenskom roku od objave Pravilnika do objave natječaja, što kvalitetnije informirali o mogućnostima podmjera te  uvjetima prijave u, četiri županijska centra organizirat će se predavanja za zainteresirane.

Predavanja su organizirana u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom koja je ustupila prostor u kojima će se predavanja održati.

Info predavanja za korisnike podmjera će se održati u sljedećim gradovima:

ZAGREB, 22.1. u 11 sati - Kino dvorana, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb

RIJEKA, 23.1. u 11 sati - Dvorana HGK, Bulevar oslobođenja 23, Rijeka

SPLIT, 26.1. u 11. sati - Dvorana HGK, Ante Trumbića 4, Split

OSIJEK, 27.1. u 11 sati - Dvorana HGK, Europske avenije 13, Osijek

Predavanje za konzultante održat će se u ZAGREBU, 30.1. u Kino dvorani, Ulica grada Vukovara 78 s početkom u 11 sati.

Sudjelovanje na predavanjima je besplatno.

U slučaju odaziva većeg broja sudionika, održat će se dodatna predavanja u popodnevnom terminu.

Preduvjet za prijavu na natječaje iz Programa ruralnog razvoja

Objavljeno u IPARD

Kako je široj javnosti već vjerojatno poznato, s raspisivanjem prvih natječaja za mjere Programa ruralnog razvoja, mijenja se i sam način prijave projekata na natječaje. 

Prijave će se zaprimati i obrađivati u regionalnim uredima Agencije za plaćanja u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku i Bjelovaru, što bi trebalo također ubrzati samo vrijeme potrebno za obradu prijava. 

Najvažnije od svega je kako veliki dio dokumentacije koji je bio potreban za prijavu na IPARD natječaje više nije potreban, budući u novom programskom razdoblju sve prijave idu elektronskim putem, preko aplikacije AGRONET, do koje se dolazi preko mrežne stranice Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr). Da bi mogao dobiti pristupnu šifru, odnosno podnositi prijave na natječaje za mjere Programa ruralnog razvoja, svaki se korisnik mora upisati u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu. Po upisu u ovu evidenciju, putem e-pošte korisnik dobiva pristupne podatke, odnosno korisničko ime i zaporku. 

Na ovaj način upisani, korisnici stječu mogućnost prijave na natječaje, putem modula „Ruralni razvoj“. Važno je naglasiti kako se u Evidenciju korisnika potpore u ruralnom razvoju i ribarstvu moraju upisati i oni koji već imaju šifru za pristup Agronetu. Detaljne upute za pristup Agronetu, promjenu podataka i dr., opisani su u Vodiču za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu, koji je objavljen na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju http://www.apprrr.hr/ruralni-razvoj-1022.aspx 

Izmjene u mjeri 4 (Ulaganja u fizičku imovinu)

Objavljeno u IPARD

U mjeri M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", podmjeri 4.1. "Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 - 2020. došlo je do izmjene korisnika obzirom na standardni ekonomski rezultat (SO) poljoprivrednog gospodarstva. Slijedom navedenog, korisnici podmjere 4.1 su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi osim fizičkih i pravnih osoba čija je ekonomska veličina manja od 6.000 eura ukoliko provode ulaganja u sektoru voća, povrća i cvijeća te 8.000 eura ukoliko provode ulaganja u ostalim sektorima, sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 1242/2008, te proizvođačke grupe/organizacije priznate sukladno Zakonu o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda. 

8.000 eura prihoda korisnik ostvaruje ukoliko je ostvario sljedeću proizvodnju: 

  • POVRĆE NA OTVORENOM – 1,53 ha 
  • JABUKE – 3,65 ha 
  • MASLINE – 2,99 ha 
  • PŠENICA – 9,05 ha 
  • MLIJEČNE KRAVE – 5 kom 
  • KOKOŠI NESILICE – 830 kom 
  • SVINJE ZA TOV – 154 kom 

Kod podnošenja Zahtjeva za potporu korisnik će biti u obvezi dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva iskazanu u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu PG.

OBAVIJEST ZA POLJOPRIVREDNIKE: Započinje informativna kampanja o načinu ostvarivanja potpora u poljoprivredi za 2013. godinu

Objavljeno u IPARD

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i ove godine provodi informativnu kampanju za poljoprivrednike u svim hrvatskim županijama. Cilj kampanje je pružiti sve potrebne informacije o načinu ostvarenja potpora za izravna plaćanja i određene mjere ruralnog razvoja za 2013. godinu, te dobivanju bespovratnih sredstava potpore iz IPARD programa.

IPARD

Objavljeno u IPARD

IPARD je pretpristupni program Europske unije za razdoblje 2007. – 2013. godine. Sastavni je dio IPA-e (Instrument pretpristupne pomoći, eng. Instrument for Preaccession Assistance), čiji su osnovni ciljevi pomoć državama kandidatima i državama potencijalnim kandidatkinjama u njihovom usklađivanju i provedbi pravne stečevine EU te priprema za korištenje budućih EU fondova.

IPA se sastoji od pet komponenti: I - Tranzicija i jačanje institucija, II – Prekogranična suradnja, III - Regionalni razvoj, IV - Razvoj ljudskih resursa i V - Ruralni razvoj.