Izmjene u mjeri 4 (Ulaganja u fizičku imovinu)

Objavljeno u IPARD

U mjeri M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", podmjeri 4.1. "Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 - 2020. došlo je do izmjene korisnika obzirom na standardni ekonomski rezultat (SO) poljoprivrednog gospodarstva. Slijedom navedenog, korisnici podmjere 4.1 su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi osim fizičkih i pravnih osoba čija je ekonomska veličina manja od 6.000 eura ukoliko provode ulaganja u sektoru voća, povrća i cvijeća te 8.000 eura ukoliko provode ulaganja u ostalim sektorima, sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 1242/2008, te proizvođačke grupe/organizacije priznate sukladno Zakonu o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda. 

8.000 eura prihoda korisnik ostvaruje ukoliko je ostvario sljedeću proizvodnju: 

  • POVRĆE NA OTVORENOM – 1,53 ha 
  • JABUKE – 3,65 ha 
  • MASLINE – 2,99 ha 
  • PŠENICA – 9,05 ha 
  • MLIJEČNE KRAVE – 5 kom 
  • KOKOŠI NESILICE – 830 kom 
  • SVINJE ZA TOV – 154 kom 

Kod podnošenja Zahtjeva za potporu korisnik će biti u obvezi dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva iskazanu u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu PG.