Sport

Napisao/la Administrator. Objavljeno u O Drnišu

Prve sportske aktivnosti u Drnišu odvijale su se kroz djelovanje Hrvatskog sokolskog društva, koje je osnovano 1903. godine. Također, zabilježeno je da je 1910. inženjer Procukijevič, koji je radio u Drnišu na regulacijskim radovima na koritu rijeke Čikole, napravio prvo tenisko igralište s podlogom od boksita, na mjestu današnje veterinarske postaje. Nakon toga slijedi izgradnja teniskog igrališta na Glavici (na mjestu kuće Mate Kontića). U nekim dokumentima nalazimo podatak da je 1916. godine slavni Baco pretrčao relaciju Drniš - Šibenik za 2 h i 20 min.

Prvu nogometnu loptu u Drniš donosi 1919. godine praški student Vjekoslav Milić-Štrkalj, te se drniška mladež okuplja u DOŠK i po uzoru na talijansku vojsku koja je tada bila u Drnišu započinju s prvim nogometnim treninzima. 1922. godine službeno se registriraju kao DOŠK, ulaze u splitski podsavez, a 1923. godine počinju igrati prve utakmice, 1924. odigrana je i prva utakmica sa splitskim Hajdukom.

Imamo i podatke da su se tridesetih godina u Drnišu igrale hazena (od 1932. god.) i odbojka (od 1933. god.). Pedesetih godina 20. stoljeća u Drnišu se počinje igrati rukomet, a 1962. godine osniva se i prvi košarkaški klub (KK "Partizan").

Danas se u Drnišu većina sportskih aktivnosti odvija u okviru DOŠK-a, koji u svom sastavu ima nogometni, rukometni i košarkaški klub. U susjednom Siveriću djeluje nogometni klub "Rudar", osnovan 1932.

Sportske udruge na području Grada Drniša

  1.
Naziv: DRNIŠKI OMLADINSKI ŠPORTSKI KLUB NOGOMETNI KLUB "DOŠK"
Skraćeni naziv: NK "DOŠK"
Registarski broj: 15000044
OIB: 36801106494
Sjedište: Drniš, Podvornica 8
Datum upisa: 09.02.1998.
Djelatnosti: okupljanje članova koji se žele baviti nogometom; organiziranje i provođenje športske pripreme i športske poduke članova Kluba u nogometu; sudjelovanje na natjecanjima u nogometu; poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređivanje stručnog rada; upravljanje i održavanje športskom građevinom sukladno zakonu; ostvarivanje suradnje s drugim nogometnim klubovima, odgovarajućim savezima, te sa svim organizacijama koje podupiru rad Kluba; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 8. Statuta Kluba.NOGOMET
Osobe: DARKO ĆEVID - PREDSJEDNIK KLUBA, TOMISLAV PLEADIN - DOPREDSJEDNIK KLUBA, IVICA DUJIĆ -TAJNIK
 
  2.
Naziv: KOŠARKAŠKI KLUB „DOŠK“
Skraćeni naziv: KK „DOŠK“
Registarski broj: 15000353
OIB: 00679143173
Sjedište: Drniš, Antuna Mihanovića 9
Datum upisa: 12. 10. 1999.
Djelatnosti: okupljanje građana radi igranja i promicanja košarke, poticanje i promicanje košarke u Gradu Drnišu, Šibensko- kninskoj županiji a posebice kod djece i mladeži u osnovnim i srednjim školama; skrb o košarkašima, unapređivanje stručnog rada, školovanje i usavršavanje vlastitog stručno – pedagoškog kadra; sudjelovanje u košarkaškim natjecanjima, te ostale djelatnosti utvrđene Statutom kluba.
Osobe: DARIO LAPIĆ - PREDSJEDNIK KLUBA, IVA JELČIĆ - TAJNICA KLUBA
 
  3.
Naziv: NOGOMETNI KLUB „RUDAR“ SIVERIĆ 
Skraćeni naziv: NK „RUDAR“ 
Registarski broj: 15000047 
OIB: 21480346964 
Sjedište: Siverić, Put vile 7 
Datum upisa: 09.02.1998. 
Djelatnosti: okupljanje članova koji se žele baviti nogometom; organiziranje i provođenje športske pripreme i poduke nogometaša radi priprema za natjecanja; sudjelovanje na natjecanjima u nogometnom športu; stvaranje uvjeta za unapređenje stručnog rada; ostvarivanje suradnje s drugim srodnim športskim udrugama u utvrđivanju i provođenju programa i aktivnosti od zajedničkog interesa; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 6. Statuta Kluba. NOGOMET 
Osobe: MLADEN BUKARICA - PREDSJEDNIK 
 
  4.
Naziv: ŠPORTSKO – REKREATIVNO DRUŠTVO „HRVATSKI VITEZ - NIKO CIGIĆ“ PAKOVO SELO 
Skraćeni naziv: ŠRD „HRVATSKI VITEZ – NIKO CIGIĆ“ PAKOVO SELO 
Registarski broj: 15000699 
OIB: 82833606972 
Sjedište: Pakovo Selo, Jakelići 5 
Datum upisa: 12.10. 2005. 
Djelatnosti: provođenje programa športske rekreacije članova; organiziranje športsko-rekreativnih priredbi, te sudjelovanje na istim; organiziranje prigodnih susreta s drugim društvima za rekreaciju; briga o održavanju športskih objekata i terena kojih je Društvo vlasnik ili korisnik; suradnja s drugim istovrsnim udrugama i organizacijama; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 8. Statuta Društva.OSTALE ŠPORTSKE DJELATNOSTI 
Osobe: TOMISLAV PLEADIN - PREDSJEDNIK DRUŠTVA, FRANE CIGIĆ - DOPREDSJEDNIK DRUŠTVA
 
  5.
Naziv: ŠPORTSKO REKREATIVNO DRUŠTVO „MILJEVCI“ 
Skraćeni naziv: ŠRD „MILJEVCI“ 
Registarski broj: 150000711 
OIB: 31404868045 
Sjedište: Drinovci, Oko crkve 11 
Datum upisa: 01.12.2005. 
Djelatnosti: provođenje programa športske rekreacije članova; organiziranje športsko rekreativnih priredbi, te sudjelovanje na istima; organiziranje prigodnih susreta s drugim društvima za rekreaciju; briga o održavanju športskih objekata i terena kojih je Društvo vlasnik ili korisnik; suradnja s drugim istovrsnim udrugama i organizacijama; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 8. Statuta Društva.OSTALE ŠPORTSKE DJELATNOSTI 
Osobe: TOMISLAV DŽELALIJA – PREDSJEDNIK DRUŠTVA, ANE GALIĆ – TAJNIK DRUŠTVA 
 
  6.
Naziv: ŠPORTSKO REKREATIVNO DRUŠTVO RADONIĆ ŽIVKOVIĆI 
Skraćeni naziv: ŠRD RADONIĆ 
Registarski broj: 15000526
OIB: 51083271719 
Sjedište: Radonić, Kod škole Živkovići 
Datum upisa: 02.10.2002. 
Djelatnosti: provođenje programa športske rekreacije članova; organiziranje športsko rekreativnih priredbi; sudjelovanje na športskim priredbama i igrama; vodi brigu o održavanju športskih terena; suradnja s drugim istovrsnim udrugama; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 8. Statuta Društva.OSTALE ŠPORTSKE DJELATNOSTI 
Osobe: SREĆKO ŽIVKOVIĆ - PREDSJEDNIK DRUŠTVA
 
  7.
Naziv: DRUŠTVO ŠPORTSKE REKREACIJE „SVETI MIHOVIL“ 
Skraćeni naziv: DŠR „SVETI MIHOVIL“ POKROVNIK 
Registarski broj: 15000970 
OIB: 78741178163 
Sjedište: Pokrovnik, Aleksići 1 
Datum upisa: 19. kolovoza 2009. 
Djelatnosti: provođenje programa športske rekreacije članova; organiziranje športsko rekreativnih priredbi; sudjelovanje na športskim priredbama i igrama; i briga o održavanju športskih terena; suradnja s drugim istovrsnim udrugama; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 8. Statuta Društva.OSTALE ŠPORTSKE DJELATNOSTI 
Osobe: ANTONIO ALEKSIĆ – PREDSJEDNIK DRUŠTVA, ZVONIMIR ŠTRKALJ – DOPREDSJEDNIK, ANTE ALEKSIĆ – TAJNIK
 
  8.
Naziv: PLANINARSKO DRUŠTVO „PROMINA „ DRNIŠ 
Skraćeni naziv: PD „PROMINA“ 
Registarski broj: 15000251 
OIB: 27878844707 
Sjedište: Drniš, Fra. A. K. Miošića 2 
Datum upisa: 28.11.1998. 
Djelatnosti: razvijanje i stvaranje uvjeta za razvoj ukupne planinarske djelatnosti; organizacija izleta, susreta, sletova, pohoda, ekspedicija, logorovanja, planinarskih natjecanja i drugih manifestacija; izgradnja, obilježavanje, čuvanje i održavanje planinarskih staza, putova, transverzala i vezanih putova; propagiranje planinarstva kod mladih, razvijanje planinarske etike, jačanje materijalne osnove i imovine Društva.PLANINARSTVO 
Osobe: TOMISLAV JERKOVIĆ – PREDSJEDNIK DRUŠTVA, JOSIP MATIĆ - DOPREDSJEDNIK, ANITA SIROVICA – TAJNICA
 
  9.
Naziv: KICKBOXING KLUB „DRNIŠ“ 
Skraćeni naziv: K.B.K. „DRNIŠ“ 
Registarski broj: 15000566 
OIB: 44858246966 
Sjedište: Drniš, Miljevačka 6 
Datum upisa: 05.06.2003. 
Djelatnosti: planiranje rada i razvitka kickboxing športa; organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova; osposobljavanje članova u športskim zvanjima i vještinama; poduka i trening djece i mladeži; skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova Kluba; sudjelovanje u športskim natjecanjima kickboxinga i srodnih borilačkih športova; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 8. Statuta Kluba.KICK-BOXING 
Osobe: JADRANKA PATIERA - PREDSJEDNICA KLUBA
 
  10.
Naziv: KARATE KLUB „DRNIŠ“ 
Skraćeni naziv:
Registarski broj: 15000042 
OIB: 31400037665 
Sjedište: Drniš, Kralja Zvonimira 32 
Datum upisa: 09.02.1998. 
Djelatnosti: okupljanje članova koji se žele baviti karate športom; organiziranje i provođenje športske pripreme i športske poduke članova Kluba u karate športu: sudjelovanje na natjecanjima u karate športu; skrb o unapređenju stručnog rada i uvjeta rada; upravljanje i održavanje športske građevine sukladno zakonu; ostvarivanje suradnje s drugim karate klubovima, te sa svim organizacijama koje podupiru rad Kluba; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 10. Statuta Kluba. KARATE 
Osobe: ZORAN ZORIČIĆ - PREDSJEDNIK KLUBA 
 
  11.
Naziv: MOTO – KLUB „LYNX“ DRNIŠ 
Skraćeni naziv: M.K. „LYNX“ DRNIŠ 
Registarski broj: 15000931 
OIB: 897176611166 
Sjedište: Badanj, Put željezničke stanice 0 
Datum upisa: 12.02.2009. 
Djelatnosti: promicanje i unapređenje moto športa; sudjelovanje na natjecanjima u moto športu; organiziranje i provođenje športske pripreme i športske poduke u motociklističkom športu; surađivanje sa drugim istovrsnim i sličnim udrugama; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 6. Statuta Kluba. MOTOCIKLIZAM 
Osobe: MLADEN RAMLJAK - PREDSJEDNIK KLUBA 
 
  12.
Naziv: ZAJEDNICA SPORTOVA GRADA DRNIŠA 
Skraćeni naziv: ZSGD 
Registarski broj: 15001294 
OIB: 86411281203 
Sjedište: Drniš, Podvornica 8 
Datum upisa: 17.03.2014. 
Djelatnosti: zajednica će svojim djelovanjem pridonositi razvitku i promicanju športa na području Grada Drniša, promicanju odgojnih funkcija, razumijevanju i toleranciji. Zajednica športova Grada Drniša sudjelovat će u unapređenju stručnog rada i skrbiti o osposobljenosti stručnih djelatnika, a bavit će se i raspodjelom sredstava udrugama. OSTALE SPORTSKE DJELATNOSTI 
Osobe: IVA JELČIĆ - TAJNICA