IPARD: Najava natječaja i najava predavanja

Napisao/la Administrator. Objavljeno u IPARD

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede planira objaviti natječaj 30. siječnja 2015. godine za podmjere 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva  i 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda mjere 4 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Preduvjet raspisivanja natječaja je usvajanje kriterija rangiranja od strane Odbora za praćenje provedbe Programa i objava Pravilnika o provedbi navedenih podmjera.

Kako bi se korisnici, a i konzultanti, u kratkom vremenskom roku od objave Pravilnika do objave natječaja, što kvalitetnije informirali o mogućnostima podmjera te  uvjetima prijave u, četiri županijska centra organizirat će se predavanja za zainteresirane.

Predavanja su organizirana u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom koja je ustupila prostor u kojima će se predavanja održati.

Info predavanja za korisnike podmjera će se održati u sljedećim gradovima:

ZAGREB, 22.1. u 11 sati - Kino dvorana, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb

RIJEKA, 23.1. u 11 sati - Dvorana HGK, Bulevar oslobođenja 23, Rijeka

SPLIT, 26.1. u 11. sati - Dvorana HGK, Ante Trumbića 4, Split

OSIJEK, 27.1. u 11 sati - Dvorana HGK, Europske avenije 13, Osijek

Predavanje za konzultante održat će se u ZAGREBU, 30.1. u Kino dvorani, Ulica grada Vukovara 78 s početkom u 11 sati.

Sudjelovanje na predavanjima je besplatno.

U slučaju odaziva većeg broja sudionika, održat će se dodatna predavanja u popodnevnom terminu.

Preduvjet za prijavu na natječaje iz Programa ruralnog razvoja

Napisao/la Administrator. Objavljeno u IPARD

Kako je široj javnosti već vjerojatno poznato, s raspisivanjem prvih natječaja za mjere Programa ruralnog razvoja, mijenja se i sam način prijave projekata na natječaje. 

Prijave će se zaprimati i obrađivati u regionalnim uredima Agencije za plaćanja u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku i Bjelovaru, što bi trebalo također ubrzati samo vrijeme potrebno za obradu prijava. 

Najvažnije od svega je kako veliki dio dokumentacije koji je bio potreban za prijavu na IPARD natječaje više nije potreban, budući u novom programskom razdoblju sve prijave idu elektronskim putem, preko aplikacije AGRONET, do koje se dolazi preko mrežne stranice Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr). Da bi mogao dobiti pristupnu šifru, odnosno podnositi prijave na natječaje za mjere Programa ruralnog razvoja, svaki se korisnik mora upisati u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu. Po upisu u ovu evidenciju, putem e-pošte korisnik dobiva pristupne podatke, odnosno korisničko ime i zaporku. 

Na ovaj način upisani, korisnici stječu mogućnost prijave na natječaje, putem modula „Ruralni razvoj“. Važno je naglasiti kako se u Evidenciju korisnika potpore u ruralnom razvoju i ribarstvu moraju upisati i oni koji već imaju šifru za pristup Agronetu. Detaljne upute za pristup Agronetu, promjenu podataka i dr., opisani su u Vodiču za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu, koji je objavljen na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju http://www.apprrr.hr/ruralni-razvoj-1022.aspx 

Izmjene u mjeri 4 (Ulaganja u fizičku imovinu)

Napisao/la Administrator. Objavljeno u IPARD

U mjeri M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", podmjeri 4.1. "Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 - 2020. došlo je do izmjene korisnika obzirom na standardni ekonomski rezultat (SO) poljoprivrednog gospodarstva. Slijedom navedenog, korisnici podmjere 4.1 su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi osim fizičkih i pravnih osoba čija je ekonomska veličina manja od 6.000 eura ukoliko provode ulaganja u sektoru voća, povrća i cvijeća te 8.000 eura ukoliko provode ulaganja u ostalim sektorima, sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 1242/2008, te proizvođačke grupe/organizacije priznate sukladno Zakonu o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda. 

8.000 eura prihoda korisnik ostvaruje ukoliko je ostvario sljedeću proizvodnju: 

  • POVRĆE NA OTVORENOM – 1,53 ha 
  • JABUKE – 3,65 ha 
  • MASLINE – 2,99 ha 
  • PŠENICA – 9,05 ha 
  • MLIJEČNE KRAVE – 5 kom 
  • KOKOŠI NESILICE – 830 kom 
  • SVINJE ZA TOV – 154 kom 

Kod podnošenja Zahtjeva za potporu korisnik će biti u obvezi dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva iskazanu u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu PG.

HBOR uveo novi program kreditiranja EU projekata ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice

Napisao/la Administrator. Objavljeno u Europska Unija

Potencijalni korisnici kredita mogu podnijeti zahtjev za kredit HBOR-a odmah nakon predaje natječajne dokumentacije Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

S ciljem poticanja korištenja dostupnih sredstava EU fondova HBOR je uveo novi Program kreditiranja EU projekata ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice. Zahtjev za odobrenje kreditnih sredstava po ovom programu mogu podnijeti svi subjekti koji zadovoljavaju uvjete natječaja u okviru kojeg podnose zahtjev. Sredstvima iz ovog kredita moći će se financirati troškovi provedbe projekta i to uz prihvatljive izdatke (dio projekta koji će se kandidirati za EU bespovratna sredstva ), i neprihvatljivi izdaci, odnosno izdaci koji čine dio projekta, a koje nije moguće kandidirati za bespovratna sredstva. Na ovaj način HBOR će omogućiti zatvaranje cjelokupne financijske konstrukcije potrebne za provedbu projekta.

Krediti će se odobravati izravno i putem poslovnih banaka s rokom otplate do 14 godina uključujući do 3 godine počeka, odnosno do 5 godina počeka za podizanje i/ili restrukturiranje dugogodišnjih nasada. Krediti će moći biti odobreni uz kamatnu stopu od najmanje 3% za subjekte koji se uklapaju u propise intenziteta državnih potpora.

U okviru programa kreditiranja predviđena je mogućnosti izdavanja bankarske garancije za povrat predujma iz EU bespovratnih sredstava, i to za investitore koji će podnositi izravni zahtjev za kredit u HBOR i koji će Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju podnositi zahtjev za isplatu predujma. HBOR može, na zahtjev takvih investitora, izdati bankarsku garanciju za povrat predujma u korist nadležne Agencije.

NATJEČAJ (EU fondovi): Suradnja s civilnim društvom u području obrazovanja i osposobljavanja te mladih

Napisao/la Administrator. Objavljeno u Europska Unija

Cilj ovog natječaja jest osigurati strukturnu potporu u obliku bespovratnih sredstva za poslovanje europskim nevladinim organizacijama i mrežama na razini EU-a koja djeluju u području obrazovanja i osposobljavanja ili u području mladih.

Cijeli tekst natječaja, kao i svu popratnu dokumentaciju možete pročitati na portalu Europski-fondovi.eu.