IPARD

Objavljeno u IPARD

IPARD je pretpristupni program Europske unije za razdoblje 2007. – 2013. godine. Sastavni je dio IPA-e (Instrument pretpristupne pomoći, eng. Instrument for Preaccession Assistance), čiji su osnovni ciljevi pomoć državama kandidatima i državama potencijalnim kandidatkinjama u njihovom usklađivanju i provedbi pravne stečevine EU te priprema za korištenje budućih EU fondova.

IPA se sastoji od pet komponenti: I - Tranzicija i jačanje institucija, II – Prekogranična suradnja, III - Regionalni razvoj, IV - Razvoj ljudskih resursa i V - Ruralni razvoj.

IPARD – Komponenta V – Ruralni razvoj

Cilj: podupiranje ruralnog razvoja i poljoprivrede kroz bespovratna sredstva za jačanje poslovanja u poljoprivrednom i prehrambenom sektoru do visine od 50 % ulaganja ili iznimno najviše do 75% ovisno o specifičnostima prijavitelja projekta.

Prihvatljive mjere kroz IPARD su: 

  • Mjera 101
  • Mjera 103
  • Mjera 201
  • Mjera 202
  • Mjera 301
  • Mjere 302

Ukoliko ste zainteresirani za ovu vrstu projekta, posjetite sljedeći link: http://www.mps.hr/ipard/