Uspostavljen sustav za objavu Poziva na dostavu ponuda za mjere iz Programa ruralnog razvoja

Objavljeno u Mjere

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na dan 27. siječnja 2015. godine, obavijestila je potencijalne korisnike i ponuditelje roba/radova/usluga za ulaganja koja se sufinanciraju u okviru mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (PRR), da su na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju uspostavili sustav za objavu Poziva na dostavu ponuda.

Kada potencijalni korisnik neke mjere PRR-a u sklopu svog projekta (kojeg namjerava prijaviti na natječaj Agencije za plaćanja) želi nabaviti neku robu, radove ili uslugu, više ne mora samostalno od ponuditelja prikupljati ponude i nema obavezu dostave 3 ponude za svaku nabavu. Sada su ponuditelji ti koji će se javiti korisniku na adresu objavljenu u Pozivu na dostavu ponuda, a isti će biti svima dostupan na web stranici Agencije za plaćanja na sljedećem linku.

Korisnici će prema Uputi za objavu Poziva na dostavu ponuda, koja se nalazi kao prilog svakog pojedinog Pravilnika, Agenciji za plaćanja poslati sve potrebne podatke, a Agencija će tada Poziv na dostavu ponuda objaviti na svojoj web stranici.  Potencijalni ponuditelji (jedan ili više njih) elektronskim putem (i u originalu na adresu za dostavu ponuda) šalju svoje ponude s cijenom roba/radova/usluga korisniku, a potencijalni korisnik odabire jednu koja mu najviše odgovara.

Na ovaj način omogućeno je potencijalnim ponuditeljima roba/radova/usluga da imaju uvid u sve vrste nabava u okviru različitih projekata iz PRR, koje se sufinanciraju u okviru projekata iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, te da ravnopravno sudjeluju u tržišnom natjecanju. Svi Pozivi na dostavu ponuda s popisom svake pojedinačne nabave potencijalnih korisnika sada se nalaze na jednom mjestu (po mjerama PRR). Time je osigurana zdrava tržišna konkurencija između različitih ponuditelja, a korisnici na ovaj način mogu odabrati najbolju vrijednost roba/radova/usluga za svoj novac.

Izvor: eu-projekti.info