"Mladi u EU" - Održana fokus grupa za mlade te fokus grupa za predstavnike OCD-a, obrazovnih ustanova i savjeta mladih

Objavljeno u Lokalni program za mlade Grada Drniša

Dana 18. i 25. siječnja 2016. godine u prostorijama Male gradske vijećnice grada Drniša održana je fokus grupa za mlade i fokus grupa za predstavnike OCD-a, obrazovnih ustanova i savjeta mladih. Predstavnici udruge mladih „Mladi u EU“ pojasnili su sudionicima važnost iskazivanja svojih stavova, mišljenja kao i problema s kojima se susreću mladi u gradu Drnišu, kako bi se mogao donijeti i usvojiti kvalitetan Lokalni program za mlade grada Drniša. Na navedenim fokus grupama raspravljalo se o životu mladih u gradu Drnišu, njihovim školskim i izvanškolskim aktivnostima i sve većem problemu iseljavanja mladih iz grada što uvelike doprinosi depopulaciji stanovništva.

Poziv za sudjelovanje na radionici „Volontiraj i ti“

Objavljeno u Lokalni program za mlade Grada Drniša

u sklopu projekta

„Razvojem VOLONTERSTVA do razvoja OCD-a“

Drniš, 21.12.2015. , 17:30 h- Mala gradska vijećnica grada Drniša

Trg Kralja Tomislava 1, Drniš

Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ Vas poziva na radionicu pod nazivom „Volontiraj i ti“ koja će se održati 21.12.2015. godine u 17:30 h u prostoru Male gradska vijećnica grada Drniša (Trg Kralja Tomislava 1) u Drnišu.

Radionica će trajati 2 sata, a namijenjena je OCD-ima koji rade s djecom i mladima sa područja grada Drniša te mladima koji žele volontirati. Na radionici će biti pružene sve informacije o volontiranju; tko može volontirati, kome i gdje se javiti za volontiranje, kako naći volontera, kada se izdaje volonterska knjižica te je ujedno predstavljena i nova volonterska stranica koja sadrži ponudu i potražnju za volonterima na području Šibensko-kninske županije.

Predstavljanje Lokalnog programa za mlade grada Drniša

Objavljeno u Lokalni program za mlade Grada Drniša

Dana 15. prosinca 2015. godine u 11:00 h, u Maloj gradskoj vijećnici grada Drniša, Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ održala je predstavljanje projekta pod nazivom  "Lokalni program za mlade grada Drniša". 

Predstavljeni projekt provodi Grad Drniš u partnerstvu sa Udrugom mladih "Mladi u EU", a financira ga Ministarstvo socijalne politike i mladih. Aktivnosti projekta se provode u gradu Drnišu, a cilj je izrada Lokalnog programa za mlade.

Ovim projektom željelo se ukazati na činjenicu da je promjena moguća ako se lokalne vlasti i organizacije civilnog društva ujedine te zajedničkim snagama iniciraju promjene koji će dovesti do poboljšanja kvalitete života mladih. Članovi Udruge mladih „Mladi u EU“ predstavili su novootvorenu podružnicu koja je započela s radom ove godine u prostorijama Gradske uprave Grada Drniša, gdje će mladi moći dobiti potrebne informacije o svim relevantnim temama koje ih se tiču.

Poziv za sudjelovanje na predstavljanju projekta Lokalni program za mlade grada Drniša

Objavljeno u Lokalni program za mlade Grada Drniša

Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ Vas poziva na predstavljanje projekta „Lokalni program za mlade grada Drniša“ koje će se održati 15.12.2015. godine u 11:00 h u prostoru male gradske vijećnice grada Drniša - Trg Kralja Tomislava 1, Drniš.

Grad Drniš provodi projekt „Lokalni program za mlade grada Drniša“ u partnerstvu sa Udrugom mladih „Mladi u EU“, koji financira Ministarstvo socijalne politike i mladih. Aktivnosti projekta se provode u gradu Drnišu a cilj je izrada Lokalnog programa za mlade grada Drniša, kako bi se poboljšala kvaliteta njihovog života. 

Grad Drniš će u suradnji s Udrugom ispitati potrebe mladih te osmisliti, raspisati i usvojiti Lokalni program za mlade, čime će započeti nova faza provedbe javnih politika za mlade u gradu Drnišu. 

Ovim projektom ukazat ćemo na činjenicu da je promjena moguća ako se lokalne vlasti i organizacije civilnog društva udruže te zajedničkim snagama pokrenu projekte koji će dovesti do poboljšanja kvalitete života mladih.

Stoga Vas pozivamo da se odazovete i sudjelujete na predstavljanju projekta. O projektu će govoriti predstavnici Grada Drniša i predstavnici Udruge mladih „Mladi u EU“. 

Nakon predstavljanja projekta održat će se predavanje „Budi aktivan/na“ na temu volontiranja.

Predavanje „Budi aktivan/aktivna“ organizira se u sklopu projekta „Razvojem VOLONTERSTVA do razvoja OCD-a“ koji ima za cilj doprinijeti razvoju OCD-a i volonterstva na području Šibenika i Drniša. 

Veselimo se Vašem dolasku!

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. POZIV 357 KB

Grad Drniš dobio 46.088,00 kn za izradu lokalnog programa za mlade

Objavljeno u Lokalni program za mlade Grada Drniša

Na natječaju Ministarstva socijalne politike i mladih pod nazivom Poziv za prijavu programa i projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2015. godinu, Gradu Drnišu odobreno je 46.088,00 kuna za izradu lokalnog programa za mlade

Partner na projektu je udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“

Provedbom projekta „Lokalni programi za mlade Grada Drniša“ provest će se istraživanje o potrebama mladih, te će se na temelju dobivenih rezultata istraživanja i aktivnosti izraditi prijedlog lokalnog programa za mlade, koji će se uputiti na usvajanje Gradskom vijeću Grada Drniša. Projekt će se provoditi na području grada Drniša u trajanju od 12 mjeseci. Provedbom istraživanja obuhvatile bi se teme obrazovanja i informatizacije mladih, zapošljavanje i poduzetništvo mladih, socijalna politika za mlade, zdravstvena zaštita i ekologija, aktivno sudjelovanje mladih u društvu, kultura, sport i slobodno vrijeme, te mobilnost i informiranje mladih, a uključit će mlade od 15 do 30 godina na području grada Drniša.