II. Izmjena Poziva na dostavu ponuda za predmet jednostavne nabave: "Radovi na zamjeni rasvjetnih tijela na području Grada Drniša", JN 37/20

Objavljeno u Jednostavna nabava

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. II. IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PONUDA 951 KB
2. IZMIJENJENI TROŠKOVNIK 26 KB
3. PRILOG 1. (PONUDBENI LIST) 14 KB
4. PRILOG 2. (IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU) 19 KB
5. PRILOG 3. (IZJAVA O GARANTNOM ROKU ZA SVJETILJKE) 17 KB
6. DODATAK 1. PONUDBENOM LISTU (PODACI O ZAJEDNICI PONUDITELJA) 14 KB
7. DODATAK 2. PONUDBENOM LISTU (PODACI O PODIZVODITELJU/IMA) 13 KB