Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Usluga stručnog nadzora nad radovima na sanaciji opasnog mjesta - semaforizacija raskrižja županijskih cesta ŽC6246 – ŽC6077 – LC6056 u Širitovcima

Objavljeno u Jednostavna nabava

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. POZIV NA DOSTAVU PONUDA 660 KB
2. PONUDBENI LIST 14 KB
3. PODACI O ZAJEDNICI PONUDITELJA 14 KB
4. PODACI O PODIZVODITELJU/IMA 13 KB