Poziv na dostavu ponuda za predmet jednostavne nabave: Uređenje nerazvrstane ceste u zaseoku Gornji Šuljci u naselju Sedramić, JN 44/20

Objavljeno u Jednostavna nabava

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. POZIV NA DOSTAVU PONUDA 341 KB
2. PONUDBENI LIST 14 KB
3. PODACI O ZAJEDNICI PONUDITELJA 13 KB
4. PODACI O PODIZVODITELJU/IMA 13 KB
5. TROŠKOVNIK 44 KB