Poziv na prezentaciju projekta termo-solarnog parka

Objavljeno u Javni pozivi

Dana 26.listopada (petak) u maloj vijećnici Grada Drniša s početkom u 18,00 sati održat će se prezentacija projekta izgradnje temo-solarnog parka na području Grada Drniša- na lokaciji krš između Trbounja i Širtovaca, ispod rudarskog puta, a koja je predviđena u prostornom planu šibensko-kninske županije.

Pozivaju se građani da prisustvuju prezentaciji na kojoj će se objasniti tehničko-tehnološke osobine planirane tehnologije, njene prednosti i mogućnosti primjene, te višestruke koristi projekta za lokalnu zajednicu.