Međunarodni dan djeteta

Objavljeno u Novosti

Djeca su najosjetljivija skupina koja treba zaštitu, a čovječanstvo duguje djeci najbolje što ima! To je tek jedan od ciljeva obilježavanja Međunarodnog dana djece.

Međunarodni dan djece je proglasila Opća skupština UN-a i to davne 1954. godine. 1959. godine, Generalna skupština UN-a usvojila je Deklaraciju o pravima djeteta, a trideset godina poslije usvojena je i Konvencija o pravima djeteta čija je potpisnica i Republika Hrvatska. Dječja prava temelj su izgradnje naprednog društva. Svijet mira je svijet u kojem djeca postaju prijatelji, u kojem uče i odrastaju u zajedništvu, igraju se i vesele.

Povodom Međunarodnog dana djece, zamjenica gradonačelnika Drniša Vlatka Duilo, također je iznijela svoj stav, te kazala:

- "Grad Drniš ima ambicije da stvori uvijete za život mladih obitelji jer je to preduvjet za zaustavljanje depopulizacije cijelog područja. Veći broj mladih obitelji znači i veći broj djece, što je zalog za razvoj i opstanak ovakvih malih sredina.

Osim odgojno - obrazovnih sadržaja kroz škole i vrtić, tijekom prošlih nekoliko godina radili smo i na dodatnim sadržajima koji bi podigli kvalitetu življenja. Tako smo poticali rada udruga koje se bave potrebama djece, a poseban naglasak je bio na sadržajima za djecu koja trebaju dodatnu brigu i pažnju.

Slijedom toga već 5 godina financiramo rad Savjetovališta u dijelu brige za djecu i mlade, što je sastavni dio Socijalne politike Grada, u kojemu u prosjeku 22 djece mjesečno dolazi na logopedske vježbe, mjesečno 5-8 djece i mladih dolazi kod psihologa koji provodi terapeutsko- savjetodavni rad kod uočenih problema i promjena u ponašanju, a roditeljima pruža podršku u otkrivanju problema, postupanju s njima, razvijanju samopoštovanja, te iznalaženju konstruktivnih rješenja.

U suradnji s Civilnim sektorom grada i međunarodnim donatorima, opremili smo prostor u dječjem vrtiću za potrebe socijalizacije djece s posebnim potrebama, te izgradili novi prostor svlačionica NK DOŠK-a, koji je jezgra okupljanja djece i stvaranja preduvjeta za kvalitetniji odgoj. Sudjelujemo u organiziranju i financiranju Plesne revije djece u kojima sudjeluje nekoliko gradova, a na isti smo način podržali nekoliko manifestacija usmjereni prema mladima i urbanoj kulturi.

Grad i dalje razvija prihvatljivu politiku za stvaranje sredine ugodnog življenja, posebno usmjereno na djecu, tako ćemo nastaviti i dalje kroz program "Zajednica koja brine grad Drniš" što predstavlja model partnerskog djelovanja u rješavanju problema u zajednici i razvijanja zdravih stilova života među djecom i mladima te njihovom trajnom usvajanju".