Sigurnost u prometu!

Objavljeno u Novosti

U cilju zaštite pješaka, Grad Drniš jučer je, u dijelu ulice Kralja Zvonimira, na nogostupu osigurao postavljanje 50  fizičkih prepreka „gljiva“. 

Riječ je o gradskoj prometnici kojom uvelike cirkulira promet, i tim samim prijetila je opasnost.  Opasnosti je doprinijelo i nesavjesno parkiranje pojedinih vozača.

Ovom akcijom poglavito se mislilo na djecu koja svakodnevno prolaze ulicom Kralja Zvonimira da bi došli do Dječjeg vrtića ili škole.

Radovi su se izveli u sklopu redovnog održavanja za 2013. godinu, a izvođač radova je Signalizacija d.o.o. iz Zagreba.

Grad Drniš i dalje će voditi računa o lokacijama na kojima bi trebalo osigurati siguran prolaz pješacima.