Grad Drniš se uključio u sustav e-Novorođenče

Objavljeno u Novosti

U utorak 23. lipnja u Velikoj gradskoj vijećnici u Drnišu potpisan je sporazum o sadržaju i načinu razmjene podataka kod podnošenja zahtjeva za isplatu novčane potpore putem sustava e-Novorođenče između Ministarstva uprave i Grada Drniša. Tom prilikom je Drniš posjetio i Ministar uprave dr.sc. Ivan Malenica, koji je ujedno i predstavio uslugu e-Novorođenče.

„Zadovoljstvo mi je danas biti u Drnišu na potpisivanju sporazuma kojim će se Vaš grad priključiti usluzi e-Novorođenče i omogućiti roditeljima da online predaju zahtjeve za novčanu potporu za opremu novorođenog djeteta.“ izjavio je ministar.

e-Novorođenče jedna je od 73 usluge sustava e-Građani koji koristi oko milijun građana.

Nadograđenu uslugu već sada koriste Šibenik, Gospić, Rijeka, Križevci, Obrovac, Daruvar, Pakrac, Pazin te općine Nova Bukovica i Crnac.

Roditelji kroz uslugu e-Novorođenče prijavljuju rođenje djeteta putem interneta iz udobnosti doma, uz elektroničku osobnu iskaznicu i čitač pametnih kartica. Putem osobnog korisničkog pretinca im se dostavljaju zapisi i dokumenti: elektronički zapis iz matice rođenih i evidencije državljanstva, uvjerenje o prebivalištu, potvrda o prijavi na HZZO te porezne olakšice. Roditelji automatski mogu zatražiti i jednokratnu novčanu naknadu od HZZO-a, kao i novčanu potporu svog grada, općine ili županije.

„Ova usluga nastavak je daljnje digitalizacije javne uprave koju Ministarstvo kontinuirano provodi u dva smjera: digitalizacija usluga prema građanima i prema poslovnoj zajednici te digitalizacija internih postupaka i procesa u tijelima javne uprave. Ono što mogu reći da se digitalizacija nije dogodila preko noći već je rezultat rada naše Vlade u čijem je mandatu osigurano oko 1,3 mlrd kn za financiranje projekata digitalizacije“ izjavio je ministar.

Usluga e-Novorođenče će putem informacijskog sustava Gradu Drnišu kao isplatitelju potpore ispostaviti sljedeće podatke o podnositelju zahtjeva:

a) Za roditelja/podnositelja zahtjeva:

 1. OIB
 2. ime i prezime
 3. povijesno prebivalište
 4. kontakt podatke ako ih roditelj navede (broj mobitela, e-mail adresa)
 5. broj bankovnog računa (IBAN)

b) Za drugog roditelja:

 1. OIB
 2. ime i prezime
 3. povijesno prebivalište
 4. kontakt podatke ako ih roditelj navede (broj mobitela, e-mail adresa)

c) Za svu djecu koju navedu roditelji, uključujući novorođeno dijete:

 1. OIB
 2. podatke na razini rodnog lista
 3. povijesno prebivalište.

Upute o prijavi u sustav e-Novorođenče mogu se pronaći na linku https://uprava.gov.hr/e-novorodjence/14881.