Sanacija i obnova ŽUC-ovih prometnica na području Grada Drniša

Objavljeno u Novosti

Na sanaciju i obnovu ŽUC- ovih prometnica na području Grada Drniša do kraja godine bit će uloženo preko osam milijuna kuna.

Dionica Ključ - Drinovci - Brištane u dužini od 4,8 kilometara, bit će potpuno obnovljena uključujući uklanjanje spornog objekta koji godinama stvara poteškoće u prometu, naime postignut je dogovor između vlasnika objekta obitelji Tetlo i Grada Drniša. Iznos radova vrijedan je 2,3 milijuna kuna, a radove izvodi tvrtka Sarađen iz Tisnog.

Dionica županijeske ceste Jabuka - Kadina Glavica - Banovača u dužini od 2,6 kilometara -  radove također izvodi tvrtka Sarađen iz Tisnog, a radovi su vrijedni 1,4 milijuna kuna.

Treća ŽUC-ova cesta koja će se obnavljati je cesta Miočić - Tepljuh, što je oko 1,3 milijuna kuna. Sveukupno kroz ove tri prometnice to je ulaganje oko 5 milijuna kuna.

Pored toga iz vlastitih sredstava ŽUC je nedavno uredio cestu u Sedramiću, naselje Begonje, u vrijednosti od 750 tisuća kuna. Ujedno je napravljena i rekonstrukcija križanja na Kulušića Oštarijama u vrijednosti od 1,2 milijuna kuna.

Znači ukupno je kroz projekte Županijske uprave za ceste na području Grada Drniša u 2012. godini uloženo više od 7 milijuna kuna, kazao je to ravnatelj ŽUC-a Ante Parat u emisiji Žute minute Radio Drniša.

Uz ove spomenute projekte najavljena je obnova i županijske ceste Drniš - Oklaj, te druga važna prometnica koja čeka obnovu je cesta prema Roškom Slapu.

U emisiji Žute minute Radio Drniša gostovala je i dogradonačelnica Grada Drniša Vlatka Duilo. Tom prigodom dogradonačelnica je istaknula kako proračuni jedinica lokalne samouprave nisu dovoljni da bi se zadovoljili standardi održavanja i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta, te je Ministarastvo pomorstva, prometa i infrastrukture osiguralo dodatna sredstva u visini od 400 milijuna kuna za 2012. godinu. Resorno ministarstvo  je odobrilo i dodatna sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra Hajdaš Dončića u visini od 1,5 milijuna kuna kojim će se na Pokosu na županijskoj cesti 6078, odvojak na D33 prema Miljevcima, ukloniti, sanirati i zaštititi nestabilni kameni blokovi.

Riječ je dakle o četiri projekta kroz koja će sa ciljem podizanja kvalitete svakodnevnog života građana i jačanja gospodarstva na području Grada Drniša biti uloženo oko 8,1 milijun kuna.

Na kraju je dogradonačelnica istaknula zadovoljstvo što je ova Vlada RH prepoznala važnost županijskih i lokalnih cesta, te je nadodala da će nam od 01.srpnja 2013.godine na raspolaganju biti i sredstva iz pristupnih fondova EU, za koje je potrebno pripremiti potrebnu dokumentaciju.

Izvor: Radio Drniš