Studija o utjecaju na okoliš za obilaznicu Drniša

Objavljeno u Novosti

U sklopu javne rasprave Studije o utjecaju na okoliš za obilaznicu Grada Drniša, koja je inače trajala 30 dana, svim zainteresiranim omogućen je i javni uvidu u prostorijama Grada Drniša. Dana 17. listopada 2012. godine, također je održano i javno izlaganje u prostorijama Grada Drniša.

Studija o utjecaju na okoliš za obilaznicu grada Drniša, investitora Hrvatske ceste d.o.o. izrađena je na temelju Idejnog rješenja obilaznice grada Drniša na osnovu projektnog zadatka investitora, koridor koje je predviđen važećom prostorno planskom dokumentacijom: PPŽ-om Šibensko- kninske županije, PPUG-om Grada Drniša i UPU-om grada Drniša.

Grad Drniš koji je uvijek isticao problem obilaznice grada Drniša zbog prometne povezanosti brze ceste sa samim gradom Drnišom, kao i neophodnost izgradnje, odnosno projektiranje zaobilaznice grada Drniša u sklopu iste kao prioritet i to zbog razvoja gospodarstva, zbog rješavanja prometa kroz sam grad Drniš kao i povezivanja sa širom regijom - veza sa D56 za Split.
Ponuđeno idejno rješenje obilaznice Grada Drniša u postupku provođenja javne rasprave za Studiju utjecaja na okoliš za taj prometni objekt, izazvalo je veliku zainteresiranost građana Grada Drniša, osobito stanovnika naselja Badanj te je ista ocijenjena kao neprihvatljiva.

Nakon javnog izlaganja na adresu Grada Drniša zaprimljene su ukupno 64 pisane primjedbe građana, koji su izrazili svoje nezadovoljstvo ponuđenim idejnim rješenjem. Primjedbe su razmotrene, te potom dostavljene Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije.

Svjesni činjenice da su i projektant i investitor u izradi idejnog rješenja trase bili rukovođeni važećom prostorno planskom dokumentacijom: PPŽ-om Šibensko- kninske županije, PPUG-om Grada Drniša i UPU-om grada Drniša, Grad Drniš podržava stav, odnosno mišljenje građana upravo zbog iznimne važnosti predmetnog projekta.

Radi cjelovitog sagledavanja navedene problematika potrebno je pojasniti da je navedena trasa u važećoj prostorno planskoj dokumentaciji  utvrđena zajedno s trasom planirane magistralne željeznice koja je u pogledu tehničkih karakteristika zahtjevnija od prometnica, a od koje se u međuvremenu odustalo te je stoga i moguće modificirati položaj obilaznice.

Glede naprijed navedenog, a uvažavajući mišljenje lokalne zajednice kao i stručni stav kako izrađivača tako i investitora predmetnog prometnog projekta  koji je od vitalne važnosti za Grad Drniš, ukazala se potreba izrade studije izbora optimalnog rješenja obilaznice Grada Drniša, koju financira Grad Drniš iz proračunskih sredstava. Studija bi trebala iznaći odgovor na rješavanje slijedećih problema čije se osnovne karakteristike mogu opisati na slijedeći način:

Predložiti trasu optimalnog pozicioniranja koridora obilaznice grada Drniša od lokacije groblja do naselja Badanj sagledavajući i vezu na koridor državne ceste D56, predložiti način povezivanja obilaznice i grada Drniša na Ulicu Kralja Zvonimira (kod skladišta za plin).

Predložena optimalna varijanta koridora obilaznice grada Drniša ujedno bi koristila kao podloga za izmjene i dopune Prostorno-planske dokumentacije.