Objavljen natječaj za Mjeru 4.4.1. - Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša

Objavljeno u Obavijesti

Mjera 4.4.1. omogućuje dodjelu bespovratnih sredstava s intenzitetom potpore od 100% namijenjenih ulaganjima za zaštitu od velikih zvijeri (vuk, ris ili medvjed) i očuvanje bioraznolikosti.

Rok prijave na natječaj: Od 27.07.2020. do 30.10.2020. godine.

Prihvatljivi korisnici: Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika, javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode, udruge koje se bave zaštitom i promicanjem kulturnih vrijednosti, zaštite okoliša i prirode.

Visina potpore: Od 400 eura – 150.000 eura (intenzitet potpore od 100% ukupno prihvatljivih troškova).

Bespovratna sredstva se mogu dobiti za:

  • kupnju električnog pastira
  • kupnju pastirskog psa (tornjaka)
  • izgradnju nastambi za stoku
  • gradnju terasastih parcela
  • gradnju (vanjskih) suhozida
  • sadnju živica
  • uklanjanje invazivnih stranih vrsta
  • obnovu staništa važnih za očuvanje bioraznolikosti
  • obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke
  • kupnju zemljišta (do 10% vrijednosti projekta).

Ulaganja u gradnju nastambe, kupnju električnog pastira i pastirskog psa namijenjena su korisnicima koji se bave stočarstvom, a prihvatljiva su isključivo na području rasprostranjenosti velikih zvijeri.

Bodovanje: Maksimalan broj bodova iznosi 100, a prag prolaznosti 38. Kriteriji i bodovi s pojašnjenjima navedeni su u Prilogu 2. Natječaja.