Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja - Razvojna agencija Šibensko-kninske županije

Objavljeno u Obavijesti

Potpore za samozapošljavanje dodjeljuje Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije iz Projekta „Razvoj partnerskog vijeća za tržište rada Šibensko-kninske županije faza III“ (UP.01.3.1.01.0083) financiranom sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u pojedinačnom iznosu do najviše 50.000,00 HRK. Odobrene i dodijeljene potpore na temelju ovog javnog poziva smatraju se potporama male vrijednosti.

Potpora za samozapošljavanje usklađena je s Uredbom komisije (EU) 1407/2013 o potporama male vrijednosti. Državnom potporom male vrijednosti smatra se svaka potpora pojedinom poduzetniku, čiji ukupni iznos ne prelazi 200.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan kada Korisnik stekne zakonsko prvo na primanje potpore, tijekom bilo kojeg razdoblja od 3 fiskalne godine, neovisno o razini davatelja koji dodjeljuje potporu male vrijednosti (ministarstva, gradovi, županije i sl.).

Potpore mogu primiti samo punoljetne, nezaposlene osobe s prebivalištem na području Šibensko-kninske županije koje udovoljavaju kriterijima pripadnosti barem jednoj od sljedećih ranjivih skupina:

 • dugotrajno nezaposlene osobe (mladi do 29 godina koji su nezaposleni iznad 6 mjeseci i osobe starije od 29 godina koje su nezaposlene iznad 12 mjeseci)
 • žene,
 • mladi (do 29 godina),
 • hrvatski branitelji,
 • članovi obitelji smrtno stradalog, zatočenog i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
 • članovi obitelji hrvatskih ratnih vojnih invalida,
 • djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida
 • djeca dragovoljaca Domovinskog rata,
 • osobe s invaliditetom,
 • pripadnici nacionalnih manjina,
 • osobe od 50 godina i starije.

Više informacija dostupno je na stranicama Razvojne agencije Šibensko-kninske županije OVDJE.