Šibensko-kninska županija i HBOR u poticanju poduzetničke aktivnosti mladih poduzetnika, žena i poduzetnika početnika

Objavljeno u Obavijesti

Šibensko-kninska županija odobrava subvenciju poduzetnicima navedenih ciljanih skupina na uvjete financiranja sadržane u kreditnom programu „Poduzetništvo mladih, žena i početnika“, temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji kojeg su dvije strane sklopile u ožujku 2020. godine.

Ako se procjenjuje potrebnim i korisnim, iz HBOR-a poručuju da su na raspolaganju za razgovor i prezentaciju mogućnosti financiranja poduzetnicima, na način koji će biti usklađen s aktualnom epidemiološkom situacijom (online prezentacija i individualno savjetovanje, prezentacija na radionicama s manjim brojem sudionika i sl.).

Na raspolaganju su i za informiranje o drugim kreditnim programima HBOR-a, posebno kreditiranju obrtnih sredstava za ruralni razvoj poduzetnicima čije je poslovanje pogođeno aktualnom epidemijom korona virusa.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. PODUZETNIŠTVO MLADIH, ŽENA I POČETNIKA 145 KB
2. PROGRAM KREDITIRANJA - OBRTNA SREDSTVA ZA RURALNI RAZVOJ 178 KB