Plan prijama na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Drnišu za 2013. godinu

Objavljeno u Objave gradonačelnika

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. Plan prijama na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Drnišu za 2013. godinu 164 KB