Potpisan ugovor o radovima na uređenju biciklističko - pješačke staze Promina

Objavljeno u NATURA DRNIŠ – Održivi razvoj drniške prirodne baštine pod ekološkom mrežom Natura 2000

U četvrtak 25. srpnja potpisan je ugovor o radovima na uređenju biciklističko - pješačke staze Promina, a u okviru provedbe projekta "Natura Drniš - održivi razvoj drniške prirodne baštine pod ekološkom mrežom Natura 2000". Nakon provedenog postupka javne nabave, kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda zadruge Drniški transporti iz Drniša. Vrijednost ugovorenih radova je 1.139.218,75 kuna, a rok za izvođenje radova je četiri mjeseca od uvođenja u posao. Stručni nadzor nad uređenjem staza obavljat će tvrtka DIzain-Ing d.o.o. iz Drniša.

Projekt Natura Drniš provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., a u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Promicanje održivog razvoja prirodne baštine". Ugovor je potpisan u svibnju 2018. godine. Ukupna vrijednost projekta je 5.674.022,42 kn, ukupni prihvatljivi troškovi su 5.606.793,54 kn, a odobreno je sufinanciranje u iznosu od 4.765.774,50 kuna.

Ova projektna aktivnost obuhvaća uređenje biciklističko-pješačke staze koja prati postojeći makadamski put u širini od cca 3 metra. Cijela zona će se opremiti urbanom opremom uključujući: klupe, koševe za otpad, informacijske ploče i putokaze. Projektom je predviđeno i uređenje dva odmorišta na atraktivnim lokacijama (na 2. dionici s pogledom na sam Drniš i kod izvora pitke vode Mali točak).

Uređenjem ove staze, drniško-prominsko područje dobiva još jedan turistički proizvod u svrhu povećanja broja posjetitelja i predstavlja projekt daljnjeg razvoja cikloturizma u Drnišu, a koji se naslanja na postojeće turističke kapacitete u vidu ziplinea u kanjonu Čikole kao i postojeće pješačko-biciklističke staze pješačka staza od Gradine do Mlinice, u kanjonu Čikole, biciklističke staze Miljevci - Trbounje, biciklističke staze Pokrovnik - Pakovo selo, te staze uređene u okviru NP Krka. Time će se zaokružiti cjelina ponude avanturističkog i rekreativnog turizma kao i aktivnog odmora, doprinoseći tako udaljavanju od koncepta "sunca i mora" i rasterećenju prekapacitiranosti lokacija smještenih na morskoj obali. Posjetitelji će dobiti priliku doživjeti planinu Prominu i ljepotu krajobraza, ali i educirati se o prirodnoj baštini kojom prolaze putem postavljenih info tabli.