Održana završna prezentacija Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima u sklopu provedbe projekta "Natura Drniš"

Objavljeno u NATURA DRNIŠ – Održivi razvoj drniške prirodne baštine pod ekološkom mrežom Natura 2000

Grad Drniš u sklopu provedbe projekta "Natura Drniš" izrađuje Akcijski plan upravljanja posjetiteljima na zaštićenom području. U petak 26. srpnja u Velikoj gradskoj vijećnici održana je završna prezentacija izrađenog dokumenta. 

Akcijski plan upravljanja posjetiteljima (APUP) na području ekološke mreže NATURA 2000 unutar Grada Drniša izrađen je u okviru provedbe projekta "NATURA DRNIŠ-Održivi razvoj drniške prirodne baštine pod ekološkom mrežom Natura2000". Plan su izradili vanjski stručnjaci temeljem analiza postojećih dokumenata, konzultacija s radnom grupom za izradu Akcijskog plana, obilaska terena i individualnih konzultacija s dionicima. Radnu grupu za izradu akcijskog plana su činili predstavnici Grada Drniša, Turističke zajednice (TZ) Grada Drniša, Javne ustanove Priroda Šibensko kninske županije (JU Priroda ŠKŽ) te Nacionalnog parka Krka. Proces izrade APUP-a utemeljen je na Smjernicama za planiranje upravljanja zaštićenim područjima i/ili područjima ekološke mreže izdanim od Ministarstva zaštite okoliša i energetike (MZOE) 2018. godine.

U sklopu procesa izrade APUP-a do sada su provedene tri radionice radne grupe za izradu Akcijskog plana, terenski obilazak područja te tri otvorena intervjua s dionicima. 

Kroz akcijski plan se definiralo 6 zona posjećivanja unutar projektnog područja: kanjon Čikole, planina Promina s najvišim vrhom Čavnovka na 1147 m nadmorske visine i 10-ak km duljine, Miljevački plato, drniška Zagora - područje Pakova sela i Pokrovnika, te urbano središte grada Drniša. 

Za svaku od zona posjećivanja definiran je opis ciljanog doživljaja i elementi doživljaja, kao i potrebna infrastruktura za ostvarenje tog ciljanog doživljaja, a sve se može svesti pod zajednički nazivnik: Područje Grada Drniša unutar ekološke mreže Natura 2000 je mjesto boravka i ishodišna točka za obilazak atrakcijskih sadržaja u okruženju. Kroz aktivni boravak u prirodi, upoznavanje s ljudima, tradicijskom baštinom i lokalnom gastronomijom, posjetitelji mogu doživjeti autentični način života i očuvanu prirodu drniškog kraja.

Akcijski plan je izrađen za razdoblje od deset godina, s početkom provedbe u 2019. godini, a bit će dostupan odmah na mrežnim stranicama Grada Drniša i projektnim stranicama https://natura.drnis.hr/ izrađenim u okviru projekta "Natura Drniš". 

Projekt "Natura Drniš" se odvija na području grada Drniša:

 - u naselju Bogatići Miljevački, unutar lokaliteta ekološke mreže HR1000026 - Krka i okolni plato - područja očuvanja značajna za ptice (POP) te u neposrednoj blizini lokaliteta HR2000918 - Šire područje NP Krka - područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS).

 - na potezu dugom 6 kilometara od naselja Lišnjak do planinarske kuće na Promini, unutar lokaliteta ekološke mreže HR1000026 - Krka i okolni plato - područja očuvanja značajna za ptice (POP).

Osim infrastrukturnih radova, projekt predviđa niz promotivnih, interpretativnih i edukativnih aktivnosti koje se odnose na čitavo drniško područje s naglaskom na područja ekološke mreže NATURA 2000. Projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga "Promicanje održivog razvoja prirodne baštine".

Ukupna vrijednost projekta je 5.674.022,42 kn, a odobreno je sufinanciranje u iznosu od 4.765.774,50 kuna.