Poziv na okrugli stol u okviru projekta "Osposobljavanjem do zaposlenja"

Objavljeno u Osposobljavanjem do zaposlenja

Grad Drniš provodi projekt "Osposobljavanjem do zaposlenja", kodni broj UP.02.1.1.06.0081 u okviru poziva "Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina", koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.

Glavni cilj projekta je kroz provedbu osposobljavanja (programa obrazovanja) i osnaživanja mekih vještina marginaliziranih osoba (dugotrajno nezaposlenih osoba), utjecati na njihovo lakše zaposlenje i veću konkurentnost na tržištu rada, a time i na socijalnu uključenost tih osoba.

Ciljna skupina ovog projekta je 15 dugotrajno nezaposlenih osoba, koji moraju ispunjavati uvjete da su mlađi od 29 godina i nezaposleni duže od 6 mjeseci ili da su osobe starije od 30 godina i nezaposlene dulje od 12 mjeseci. Kroz provedbu ovog projekta odabrat će se programi osposobljavanja koji odgovaraju potrebama lokalnih poslodavaca, ali i interesima i željama nezaposlenih osoba, pripadnika marginaliziranih skupina.

Kako bi se definirale potrebe na tržištu rada na području Grada Drniša, ali i na području cijele Šibensko-kninske županije pozivaju se svi zainteresirani poduzetnici, odnosno poslodavci na okrugli stol koji organizira Grad Drniš, a koji će se održati u srijedu 20. ožujka 2019. godine u 11,30 sati u Maloj gradskoj vijećnici u Drnišu.

Cilj okruglog stola je predstaviti projekt "Osposobljavanjem do zaposlenja" poduzetnicima i poslodavcima, koji će biti u provedbi tijekom 2019. i 2020. godine, te potaknuti raspravu kako bi se utvrdile potrebe poslodavaca za radnicima, mogućnostima njihovog zapošljavanja, kao i o dostupnim programima osposobljavanja i usavršavanja koji bi utjecali na podizanje konkurentnosti nezaposlenih mladih osoba.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. POZIV NA OKRUGLI STOL 388 KB