Održan okrugli stol u okviru provedbe projekta "Osposobljavanjem do zaposlenja"

Objavljeno u Osposobljavanjem do zaposlenja

U okviru provedbe projekta „Osposobljavanjem do zaposlenja“ u srijedu 20. ožujka u Maloj gradskoj vijećnici u Drnišu održan je okrugli stol na kojem su sudjelovali predstavnici javnog i privatnog sektora, a sa ciljem definiranja potreba na tržištu rada na drniškom području.

Grad Drniš provodi projekt „Osposobljavanjem do zaposlenja“ u okviru poziva „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.

Glavni cilj projekta je kroz provedbu osposobljavanja (programa obrazovanja) i osnaživanja mekih vještina marginaliziranih osoba (dugotrajno nezaposlenih osoba), utjecati na njihovo lakše zaposlenje i veću konkurentnost na tržištu rada.

Ciljna skupina predloženog projekta je 15 dugotrajno nezaposlenih osoba, koji moraju ispunjavati uvjete da su mlađi od 29 godina i nezaposleni duže od 6 mjeseci ili da su osobe starije od 30 godina i nezaposlene dulje od 12 mjeseci. Kroz provedbu ovog projekta odabrat će se programi osposobljavanja koji odgovaraju potrebama lokalnih poslodavaca, ali i marginaliziranih skupina.

Okrugli stol održan u srijedu bila je jedna od prvih aktivnosti na projektu, kako bi se zajedno definirale potrebe na tržištu rada, te omogućila bolja konkurentnost nezaposlenih mladih osoba na tržištu rada na području Grada Drniša i Šibensko – kninske županije.

Zaključak okruglog stola je da je interes i potreba poduzetnika za radnom snagom sve veća, a  posebno za jednostavnim zanimanjima poput kuhara, konobara i slastičara u turizmu, te za vozačima D kategorije, vozačima radnih strojeva, kvalificiranim prodavačima, te interes za radnicima osposobljenim za rad na EU projektima, turističkim vodičima i slično. 

Već slijedeći tjedan će se objaviti i javni poziv svim zainteresiranim nezaposlenim osobama da iskažu svoj interes za sudjelovanjem u projektu i programima koji su u ponudi.

Trenutno se provodi anonimna anketa među nezaposlenim osobama, kako bi se definirao i njihov interes za pojedinim zanimanjima i programima osposobljavanja, a sve u cilju kako bi se formirala ponuda zanimanja i programa koji će se ugovoriti sa ustanovama koje provode obrazovanje i osposobljavanje odraslih.

Anketni upitnik može se skinuti i sa web stranica Grada Drniša, te dostaviti anonimno na protokol Gradske uprave ili u Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Drniš.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. ANKETNI LISTIĆ 434 KB