Plan upravljanja razvojem i marketingom turizma drniškog područja

Objavljeno u Razvoj turizma na rubnim dijelovima Nacionalnog parka Krka

Jedna od aktivnosti u okviru projekta „Razvoj turizma na rubnim dijelovima NP Krka“ je bila i izrada strateškog dokumenta „Plan upravljanja razvojem i marketingom turizma drniškog područja“. Nositelj aktivnost je bila Turistička zajednica Grada Drniša, koja je u suradnji sa tvrtkom „Eupolis grupa d.o.o.“ provela nekoliko radionica i kroz aktivnu suradnju sa dionicima uspješno izradila ovaj strateški dokument. 

„Plan upravljanja razvojem i marketingom turizma drniškog područja“ usvojen je na 7. sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Drniša, koja je održana 24. svibnja 2016. godine. Izrada Plana je financirana u cijelosti iz Europskog fonda za regionalni razvoj, kroz projekt „Razvoj turizma na rubnim dijelovima NP Krka“.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. Plan upravljanja razvojem i marketingom turizma drniškog područja - KNJIGA I 7,32 MB
2. Plan upravljanja razvojem i marketingom turizma drniškog područja - KNJIGA II 1,84 MB