Održana konferencija WiFi4City – pametna rješenja za gradove u Zagrebu

Objavljeno u WiFi4EU – WiFi mreža na području Grada Drniša

Na konferenciji WIFI4CITY, koja se održala 11. travnja u Zagrebu bio je nazočan i zamjenik gradonačelnika Grada Drniša Tomislav Dželalija. Tom prilikom se susreo i sa novim Veleposlanikom SAD-a u Hrvatskoj gospodinom Robertom Kohorstom i organizatorima konferencije. Zamjenik gradonačelnika je pozvao Veleposlanika SAD-a u posjet Gradu Drnišu, naglasivši pri tom da Grad Drniš ima suradnju sa USAID-om još od 2001. godine.

Konferencija se organizirala u suradnji sa Trgovinskim uredom Veleposlanstva SAD-a i svečano ju je otvorio Veleposlanik SAD-a.

Na konferenciji su predstavljene nove komunikacijske tehnologije kao okosnica razvoja rješenja za pametne gradove, važnost umreženosti i povezivanja (Wi-Fi, Internet of Things – loT) za pružanje usluga građanima, prikaz konkretnih pametnih rješenja za gradove koja se uspješno primjenjuju u svijetu. Predstavljene su i mogućnosti financiranja investicija za razvoj pametnih gradova i dostupnih fondova, a također je predstavljen i trenutno aktualni program WiFi4EU – sufinanciranje izgradnje WiFi infrastrukture za JLS.

Riječ je o projektu koji je namijenjen građanima EU-a i posjetiteljima koji će moći besplatno pristupiti bežičnom internetu (Wi-Fi) na javnim prostorima, kao što su parkovi, trgovi, javne zgrade, biblioteke i zdravstvene ustanove u EU-u. Prijavitelji će moći ostvariti vaučere u iznosu od 15.000,00 EUR-a, a Europska Komisija će uzimajući u obzir ravnomjernu geografsku zastupljenost, objaviti imena prvih 1000 gradova i općina koje će dobiti financiranje u okviru prvog poziva. Svaka država sudionica dobit će najmanje 15 vaučera.

Grad Drniš je izvršio sve predradnje za predaju zahtjeva, odnosno registrirao se na internetskom portalu, te se očekuje 15. svibnja kada će se moći podnijeti prijava.