Katarina Vlaić imenovana voditeljicom Dječjeg gradskog vijeća Grada Drniša

Objavljeno u Dječje gradsko vijeće

Nakon donošenja odluke o prihvaćanju projekta „Dječje gradsko vijeće“ Grada Drniša od strane Gradskog vijeća Grada Drniša, a sa ciljem promoviranja, poticanja i razvoja aktivnog sudjelovanja djece u životu Grada Drniša, te poticanja njihovog prava na izražavanje mišljenja u Dječjem gradskom vijeću, a sve kako bi se unaprijedila kvaliteta života djece u Drnišu, Koordinacijski odbor Projekta imenovao je i voditeljicu Dječjeg gradskog vijeća Grada Drniša.

Prva voditeljica Dječjeg gradskog vijeća Grada Drniša je Katarina Vlaić, odgojiteljica u Dječjem vrtiću Drniš. Ona je od 3. do 4. lipnja 2016. godine sudjelovala na edukaciji za nove voditelje Dječjih vijeća u Zaboku.

Edukacijom za nove voditelje/mentore Dječjih vijeća, Katarina je dobila sva potrebna znanja o Konvenciji UN-a o pravima djeteta, dječjem sudjelovanju, koracima u osnivanju i početku rada Dječjeg vijeća, te će se time doprinijeti i razvoju akcije „Grad Drniš-prijatelj djece“.