Nastavak kampanje 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj - Cilj 9: Industrija, inovacije i infrastruktura

Objavljeno u Grad Drniš - prijatelj djece

U sklopu kampanje “17 globalnih ciljeva za održivi razvoj” koju Savez društava "Naša djeca" Hrvatske provodi povodom Dana planeta Zemlje, 22. travnja 2016. najavljenu prvim videom na temu Odgovor na klimatske promjene i Pitka voda i higijenski uvjeti, četvrtim promo-videom želi se skrenuti pažnju na važnost izgradnje održive infrastrukture, promociju održive industrijalizacije i poticanje inovativnosti.

Ulaganja u infrastrukturu ključna su za postizanje održivog razvoja te pokretač gospodarskog rasta i razvoja. Tehnološki napredak također je ključan za pronalaženje trajnih rješenja za ekonomske i ekološke izazove i temelj za postizanje ciljeva zaštite okoliša. Promoviranje i razvitak održivih gospodarskih grana i investicija u znanstvena istraživanja i inovacije predstavljaju važne načine poticanja održivog rasta. Bez tehnologija i inovacija, neće se dogoditi industrijalizacija, a bez industrijalizacije neće se moći dogoditi ni razvoj.

Više od četiri milijarde ljudi danas nema pristup internetu, od čega njih 90% živi u zemljama u razvoju. Rješavanje ovog digitalnog jaza neophodno je za jednak pristup informacijama i znanju, što zauzvrat potiče inovacije i preduzetništvo. Razviti kvalitetnu i održivu infrastrukturu znači podržati ekonomski razvitak, s fokusom na jeftin i jednak pristup za sve te stoga treba podržati razvoj domaće tehnologije, istraživanje i razvoj, posebice u zemljama u razvoju te povećati pristup informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, uključujući i pristup internetu u najnerazvijenijim zemljama.

Video-kampanjom Savez društava Naša djeca Hrvatske sudjeluje u Razvojnoj Agendi 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj usvojenoj na Summitu o održivom razvoju, održanom 25. rujna 2015. godine. Države članice Ujedinjenih naroda usvojile su Program održivog razvoja do 2030. godine, koji sadrži 17 Ciljeva održivog razvoja s ciljem iskorjenjivanja siromaštva, borbe protiv neravnopravnosti i nepravde i rješavanja pitanja klimatskih promjena do 2030. godine. Čelnici zemalja ističu da se globalni ciljevi za sljedećih 30 godina ne odnose samo na zemlje u razvoju i siromašne zemlje, već da su one obveza i odgovornost svih zemalja u suzbijanju nejednakosti, siromaštva, neravnopravnosti i odgovora na klimatske promjene i održivi razvoj općenito.

Savez DND-a prepoznao je takav globalan Program održivog razvoja kao izuzetno važan i vrijedan jer promiče i stvaranje održivih vrijednosti za djecu te bolji položaj djece u društvu. Stoga su se odlučili na aktivno zagovaranje Programa kroz svoje promotivne aktivnosti kako bi se svijest o njegovoj vrijednosti proširila i na prostore RH.

Četvrti video, cilj br. 9– Industrija, inovacije i infrastruktura pogledajte i ovdje.