Nastavak kampanje 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj - Cilj 8: Dostojanstven rad i gospodarski rast

Objavljeno u Grad Drniš - prijatelj djece

U sklopu kampanje “17 globalnih ciljeva za održivi razvoj” koju je povodom Dana planeta Zemlje, 22. travnja 2016. Savez društava "Naša djeca" Hrvatske najavio prvim videom na temu Odgovor na klimatske promjene i Pitka voda i higijenski uvjeti, petim promo-videom želi se skrenuti pažnju na važnost dostojanstvenog rada i gospodarskog rasta te promovirati uključiv i održiv ekonomski rast.

Gotovo polovina svjetskog stanovništva danas živi s manje od 2 USD dnevno, dok se globalni porast nezaposlenosti sa 170 milijuna u 2007. godini popeo na 202 milijuna u 2012. godini od čega su gotovo 75 milijuna mlade osobe. S obzirom na to da se globalna ekonomija još uvijek oporavlja, od posljedica ekonomske krize 2008. i 2009. godine, evidentan je sporiji rast, povećanje nejednakosti i nedovoljno brzo povećanje stope zapošljavanja, koja ne ide u korak s porastom radne snage. Prema Međunarodnoj organizaciji rada, u 2015. godini bilo je više od 204 milijuna nezaposlenih.

U mnogim područjima imati posao ne jamči i mogućnost bijega iz siromaštva, stoga je potrebno moderniziranje ekonomskih i socijalnih politika usmjerenih na iskorjenjivanje siromaštva pri čemu je ključna promocija politika koje potiču preduzetništvo i otvaranje novih radnih mjesta, kao i učinkovite mjere za iskorjenjivanje prisilnog rada, ropstva i trgovine ljudima. K tome, razvojno orijentirane politike trebaju podržavati kreativnost i inovativnost te poticati osnivanje i rast malih i srednjih poduzeća i to kroz pristup financijskim uslugama. S ovim zadanim rezultatima na umu, cilj je postići potpuno i produktivno zapošljavanje i muškaraca i žena, kao i rad dostojan čovjeka. Održivi gospodarski rast zahtijeva i stvaranje uvjeta u društvima koji omogućuju ljudima kvalitetne poslove, koji će poticati gospodarstvo no bez štete za okoliš.

Video-kampanjom Savez društava Naša djeca Hrvatske sudjeluje u Razvojnoj Agendi 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj usvojenoj na Summitu o održivom razvoju, održanom 25. rujna 2015. godine. Države članice Ujedinjenih naroda usvojile su Program održivog razvoja do 2030. godine, koji sadrži 17 Ciljeva održivog razvoja s ciljem iskorjenjivanja siromaštva, borbe protiv neravnopravnosti i nepravde i rješavanja pitanja klimatskih promjena do 2030. godine. Čelnici zemalja ističu da se globalni ciljevi za sljedećih 30 godina ne odnose samo na zemlje u razvoju i siromašne zemlje, već da su one obveza i odgovornost svih zemalja u suzbijanju nejednakosti, siromaštva, neravnopravnosti i odgovora na klimatske promjene i održivi razvoj općenito.

Savez DND-a prepoznao je takav globalan Program održivog razvoja kao izuzetno važan i vrijedan jer promiče i stvaranje održivih vrijednosti za djecu te bolji položaj djece u društvu. Stoga se Savez DND odlučio na aktivno zagovaranje Programa kroz svoje promotivne aktivnosti kako bi se svijest o njegovoj vrijednosti proširila i na prostore RH.