Pomozimo svi da Grad Drniš stekne naslov Grad Drniš – prijatelj djece

Objavljeno u Grad Drniš - prijatelj djece

Gradovi – prijatelji djece je izvorno hrvatska akcija potaknuta idejama i iskustvima koja su se krajem 20. stoljeća poduzimala u svijetu za dobrobit djece. Na međunarodnoj konferenciju u Dakaru (Senegal) 1992. istaknuta je ideja o gradonačelnicima-zaštitnicima djece kao jednim od načina da se gradske vlasti više uključe u ostvarivanje prava djece. Ta se ideja u Hrvatskoj u ratnim godinama počela provoditi pod nazivom Gradonačelnici-branitelji djece, čijom je akcijom pružena značajna pomoć brojnoj djeci prognanicima i izbjeglicama. Na UN-ovoj konferenciji o naseljima i stanovanju, u Istanbulu, Habitat II (1996.) prvi je put predstavljen koncept gradova-prijatelja djece. Imajući u vidu ove inicijative na sastanku u Savezu društava Naša djeca Hrvatske, u siječnju 1999. pedijatar prof. dr. sc. Josip Grgurić iznio je inicijativu da se uspostavi akcija Gradovi-prijatelji djece, dok je tadašnji tajnik Saveza dr. sc. Emil Paravina predložio da se u Akciju uključe i općine. Tako je Akcija u Hrvatskoj započela krajem 1999. godine, a nju od tada vode Savez društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju pod pokroviteljstvom Ureda UNICEF-a za Hrvatsku.

Akcijom lokalne zajednice ostvaruju dječja prava iz Konvencije UN-a. Gradovi / općine, kad zadovolje kriterije iz programa, stječu počasni naziv „Grad/Općina – prijatelj djece“. Trenutno je u Akciju uključeno 113 gradova/općina (rujan 2017.), a počasni naziv su dostigli 62 grada i općine, s trendom rasta. Akcija potiče lokalne zajednice da ulažu u usluge za djecu, sigurno i zdravo okruženje, zdravlje, obrazovanje, kulturu, sport, slobodno vrijeme djece te daju podršku roditeljima u odgoju djeca.

CILJ AKCIJE

Motivirati odrasle u gradovima i općinama Hrvatske da potpunije ostvaruju prava i potrebe djece priznata u Konvenciji UN-a o pravima djeteta.

PROGRAM AKCIJE – obuhvaća sva područja života djeteta u lokalnoj zajednici te afirmira holistički pristup cjelokupne zajednice usmjerene na dobrobit djece, stvarajući sigurno i poticajno okružje za djecu. Tako je hrvatski program razrađen putem 123 zahtjeva u 10 područja važnih za život djece:(1) Programiranje i planiranje za djecu, (2) Financijska sredstva za djecu, (3) Podrška i potpora udrugama za djecu, (4) Dijete u sigurnom i zdravom gradu, (5) Zdravlje djece, (6) Odgoj i obrazovanje djece, (7) Socijalna skrb za djecu, (8) Kultura i šport za djecu, (9) Slobodno vrijeme i rekreacija za djecu i (10) Podrška i pomoć roditeljima u skrbi i odgoju djece.

Program Gradovi i općine prijatelji djece omogućuje:

  1. stvaranje zajedništva odraslih u kreiranju programa za djecu
  2. međusektorsku suradnju,
  3. aktivnu participaciju djece u zajednici,
  4. povezivanje gradova i općina koji imaju zajednička opredjeljenja za djecu
  5. utjecaj na definiranje nacionalne strategije u korist djece.

NAČINI PROVEDBE

Cilj ove Akcije ostvaruje se na četiri međuovisna načina. To su:

  • poticanje svih sudionika u svakom gradu / općini da udruženo i koordinirano čine što najviše mogu za dobrobit djeca
  • evidentiranje postignutih rezultata
  • medijsko praćenje dometa akcije
  • dodjela javnog priznanja u obliku počasnog naziva grad / općina koji ispuni zahtjeve akcije – prijatelj djece.

POSEBNA VRIJEDNOST AKCIJE

Ovo je nova, društvena i stručna aktivnost, koja se temelji na implementaciji Konvencije UN-a o pravima djeteta i to na LOKALNOJ RAZINI.

Grad Drniš je odlukom Gradskog vijeća ušao u ovu akciju još 2013. godine, jednom je bio i kandidat za stjecanje naslova, ali je nedostajala podrška javnosti.

Ove godine pozivamo sve građane da podrže ovu akciju, te da prilikom ocjenjivanja prosudbene komisije Saveza društava Naša djeca budu otvoreni i konstruktivni.

Grad Drniš, Narodna knjižnica Drniš, Gradski muzej Grada Drniša, Dječji vrtić Drniš, Osnovna škola Antuna Mihanovića Petropoljskog, Pučko otvoreno učilište Drniš, Glazbena škola Krsto Odak, tamburaški orkestar, puhački orkestar, brojne sportske udruge (košarkaški, nogometni, karate klubovi..), te mnogi drugi doprinose sa svojim aktivnostima i sadržajima da Grad Drniš bude grad po mjeri djece….

OVA AKCIJA ŽELI POBOLJŠATI I ULJEPŠATI ŽIVOT DJECE!

ZATO: GRAĐANI, RODITELJI, DJECO, POMOGNITE DA I NAŠ GRAD ČIM PRIJE POSTANE – PRIJATELJ DJECE!

Sve svoje prijedloge, komentare i sugestije za bolji život djece u Drnišu šaljite na e-mail: dnd.drnis@gmail.com.

U ponedjeljak 02. rujna u 9,30 sati u Maloj gradskoj vijećnici će se održati Koordinacijski odbor akcije Grad Drniš – prijatelj djece, te se pozivaju svi zainteresirani koji imaju vremena, volje i želje pridonijeti uspjehu ove akcije, ali i koji svojim radom i idejama mogu pridonijeti još kvalitetnijim sadržajima za djecu u gradu Drnišu, ali i okolnim naseljima.