Ostale firme

Napisao/la Administrator. Objavljeno u Gospodarstvo

Osim poduzeća koja se nalaze u jednoj od dvije postojeće zone (Drniš i Radonić), u Gradu Drnišu uspješno posluju i sljedeće firme:

Pršutane:

 • Belcro d.o.o Brištani
 • Nira d.o.o Pakovo selo
 • Sušiona mesa „ Samac“ – Brištani
 • Pršutana „Ćevid“ Trbounje
 • Pršutana „Skelin“ Drinovci
 • Pršutana „Ivić“ Drinovci
 • Pršutana „Marin“ Trbounje
 • Velt d.o.o. Drniš

Poduzeća koja nakon Domovinskog rata nisu započela s djelatnošću, a bila su u vlasništvu Hrvatskog fonda za privatizaciju, kroz stečajni postupak su prodana i očekuje se početak aktivnosti u njima:

 • Mikrosiverit – Za Dom je kupio u stečajnom postupku prostor bivše Drniškonfekcije smještene u Poslovnoj zoni Grada Drniša gdje se očekuje novo ulaganje i otvaranje novih 15-tak radnih mjesta
 • Eurodaus iz Splita kupio je prostor, radionice i zgradu bivšeg "Drništransa" gdje je trenutno smješteno centralno skladište za Dalmaciju, ciglane Unipor iz Bosanskog Grahova, a na prostoru bivšeg tehničkog pregleda izgrađen je trgovački centar "Konzum".
 • Većina poslovnih prostora bivšeg "Trgopromet" Drniš također je prodana u stečajnom postupku i u njima se već obavljaju uglavnom uslužne djelatnosti.
 • Objekti poduzeća "Roški Slap" Drniš (hotel Danica, caffe Semafor, Motel Roški Slap i poslovni prostor u zgradi F-7) također su prodani u stečajnom postupku.
 • Salonacoop Split je nedavno u cijelosti prodano u stečajnom postupku

 

Poslovna zona "Radonić"

Napisao/la Administrator. Objavljeno u Gospodarstvo

 • zona je smještena u naselju Radonić, Grad Drniš, uz cestu Konjevrate-Unešić
 • udaljenost od centra Drniša 17 km, od autoceste A1 8 km, od luke Šibenik 11 km
 • površina zone 20 ha, a još je slobodno 10 ha
 • minimalna površina za proizvodne poslovne subjekte 1 ha, a za uslužne 0,25 ha
 • prodajna cijena zemljišta 20 kn/m2
 • porezne i druge olakšice kao i u Poslovnoj zoni Drniš.
 • komunalna naknada iznosi 0,24 Kn/m2- prva godina poslovanja se ne plaća, iznimno 5 godina.
 • postojeći broj zaposlenih 30
 • planirani broj zaposlenih 250


U zoni trenutno rade dva poslovna subjekta:

Fotografije Poslovne zone Radonić

Izvadak iz Urbanističkog plana uređenja poslovne zone "Radonić"

Tekstualni dio:

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA POSLOVNE ZONE RADONIĆ - Odredbe za provođenje 1,50 MB

Grafički dio:

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. KARTA 4 - Uvjeti i načini gradnje 681 KB

Ovdje možete pogledati cijeli Urbanistički plan uređenja poslovne zone "Radonić".

Poslovna zona "Drniš"

Napisao/la Administrator. Objavljeno u Gospodarstvo

 • Smještena na rubnom području Grada Drniša
 • udaljenost od centra grada 1 km , od granice s BiH 45 km , od luke Šibenik 32 km
 • direktno povezana uz magistralnu cestu Zagreb-Drniš-Šibenik, sa odvojkom za Split i direktno je povezana postojećim industrijskim kolosijekom na željeznički pravac Zagreb-Split
 • vlasništvo: grad Drniš 48%, privatno vlasništvo 52%
 • zona je površine cca 27 ha i već 13 poslovnih subjekata obavlja svoju djelatnost
 • za prodaju je još ostalo 13 ha
 • gradnja novih objekata bazira se na modelu vlasništva – prodaje parcela
 • minimalna površina parcele iznosi 2500 m2, a izuzetno, omogućeno je formiranje i manjih građevinskih čestica za građevine zanatske proizvodnje za smještaj prostorno manje zahtjevnih tehnologija, ali ne manjih od 1.000 m2
 • moguće djelatnosti: proizvodne, zanatske, poslovne, trgovačke, uredski prostori, istraživački centri, tehnološki parkovi i sl.
 • postojeći broj zaposlenih 280
 • planirani broj zaposlenih 574

Fotografije poslovne zone "Drniš"

Kako Grad Drniš pripada II. skupini Područja od posebne državne skrbi, što za poslovne subjekte znači niz olakšica, očekuju se daljnja pisma namjera zainteresiranih poduzetnika za ulazak u Poslovnu zonu Drniš.

U slijedećem pregledu je prikaz poreznih i drugih olakšica za poduzetnika koji rade na području posebne državne skrbi II skupine:

Porezne i druge olakšice:

Drniš pripada II. skupini Područja posebne državne skrbi
 1. Ne plaća se porez na promet nekretnina kad fizička osoba kupovinom nekretnine prijavljuje ili mijenja prebivalište unutar tog područja
 2. Pravne osobe koje prodaju nekretnine na tom području ne plaćaju porez na prodaju nekretnine ako će one kupcu i dalje služiti za obavljanje djelatnosti.
 3. Porez se plaća, ako se nekretnina otuđi ili se djelatnost prestane obavljati, ili korisnik promjeni prebivalište izvan područja posebne državne skrbi u roku 10 godina od dana nabave nekretnina (čl.13)

Nesamostalan rad - radnici koji imaju prebivalište i borave na području Grada Drniša osnovni osobni odbitak utvrđuje se u visini:

 1. 3200 Kn (ostala područja 1800 Kn) - za poslodavca niži trošak za plaće
 2. isti osobni odbitak utvrđuje se za uzdržavane članove uže obitelji ako imaju prebivalište i borave na PPDS-u
 3. navedeni osobni odbitak priznaje se u godišnjem obračunu po podnesenoj poreznoj prijavi, a tijekom godine pri isplati plaće koristi se odbitak od 1800 Kn

Samostalne djelatnosti:

 1. Ostvareni dohodak od obrtničkih djelatnosti, slobodnih zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i šumarstva i dr. samostalnih djelatnosti, na području Grada Drniša se umanjuje za 50%.

Porezni obveznici koji obavljaju djelatnost na području Grada Drniša i upošljavaju više od 5 zaposlenika na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 50% zaposlenika ima prebivalište i boravi na PPDS-u plaćaju porez na dobit 25% od propisane stope (zaposlenik s PPDS-a mora imati prebivalište i braviti na PPDS-u najmanje 9 mjeseci u poslovnoj godini)

Drugi oblici poticaja:

 1. Komunalna naknada iznosi 0,96Kn/m2- prva godina poslovanja se ne plaća, iznimno 5 godina
 2. Niska prodajna cijena zemljišta – 50 kn/m2, što je znatno ispod tržišne cijene zemljišta (120kn/m2)

Postojeće djelatnosti u zoni

 • TOF d.o.o. Drniš - tvornica savitljive ambalaže za prehrambenu industriju
 • RAD d.o.o Drniš - komunalno poduzeće
 • LIĆA d.o.o. Drniš - autoservis i autoplin
 • DRNIŠCOMMERCE d.o.o. Drniš - međunarodna špedicija i trgovina
 • MEDiLAB d.o.o. ZAGREB - p ogon za proizvodnju infuzijskih setova i otopina Drniš
 • BRAMAC pokrovni sistemi d.o.o. Zagreb – tvornica crijepa DRNIŠ
 • EURODAUS d.o.o. Split - tehnički pregled vozila Drniš
 • SOLOMUN KAMEN d.o.o. Srima
 • Stolarski obrt "Konsa" Drniš
 • Autobusni prijevoz "Čupić" Drniš
 • TO Brakus - stovarište građevinskog materijala
 • DRNIŠPLAST d.d. Drniš - proizvodnja PE cijevi za vodovod, kanalizaciju i plinofikaciju
 • PROBONA d.o.o. Drniš – diskont pića i šivanje opreme za ugostiteljstvo
 • P.T.O. PULJIĆ - pogon za proizvodnju svih vrsta pekarskih proizvoda

 

Gospodarstvo

Napisao/la Administrator. Objavljeno u Gospodarstvo

Osnovni cilj i prioritet budućeg razvoja Grada Drniša je zadržavanje postojećih i privlačenje novih stanovnika. No, za realizaciju tog cilja potrebno je izgraditi potreban stambeni fond i druge javne građevine koje prate opće potrebe stanovnika i stanovanje.

Također je potrebno stvoriti uvjete za zapošljavanje, za podizanje kvalitete i standarda života i rada lokalnog stanovništva kao i potencijalnih ulagača, te revitalizaciju i daljnji razvoj gospodarstva. To je moguće razvijanjem prateće gospodarske infrastrukture - izgradnjom gospodarskih zona mješovite i radne namjene, opremljenih potrebnom infrastrukturom za smještaj i rad manjih i srednjih privatnih poduzeća. Grad Drniš stvara uvjete u svrhu poticanja razvoja gospodarstva te malog i srednjeg poduzetništva.

Uz pomoć Ministarstva poduzetništva i obrta, grade se poduzetničke zone za buduće poduzetnike te potiče njihov razvoj:

 • Poslovna zona "Radonić"
 • Poslovna zona "Drniš"
 • Poslovna zona "Pakovo Selo"
 • Poslovna zona "Brištani"
 • Poslovna zona "Siverić"

Sve važne detalje o svakoj od ovih poduzetničkih zona možete pročitati u priloženom dokumentu:

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. PODUZETNIČKE ZONE GRADA DRNIŠA 11,9 MB