Upute za izradu proračuna Grada Drniša i financijskih planova proračunskih korisnika za razdoblje 2014. – 2016.

Objavljeno u Proračun Grada Drniša

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. Upute za izradu proračuna Grada Drniša i financijskih planova proračunskih korisnika za razdoblje 2014. – 2016. 232 KB
2. PRILOG 1: Financijski plan - NASLOV 30 KB
3. PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2014. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2015. I 2016. GODINU 77 KB
4. PRILOG 2: UPUTA ZA POPUNJAVANJE OBRAZACA FINANCIJSKIH PLANOVA PROJEKATA 101 KB
5. OBRAZAC FINANCIJSKOG PLANA PROJEKTA (OBRAZAC FPP) 64 KB

Proračun Grada Drniša za 2013. godinu

Objavljeno u Proračun Grada Drniša

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. Proračun Grada Drniša za 2013. godinu 136 KB
2. Odluka o izvršenju proračuna Grada Drniša za 2013. godinu 165 KB
3. Odluka o sufinanciranju projekata nevladinih udruga na području Grada Drniša za 2013. godinu 138 KB
4. Odluka o sufinanciranju udruga proizašlih iz domovinskog rata za 2013. godinu 136 KB
5. Odluka o programu javnih potreba u kulturi za 2013. godinu 137 KB
6. Odluka o programu javnih potreba u športu za 2013. godinu 140 KB
7. Socijalni program Grada Drniša za 2013. godinu 180 KB

I izmjene i dopune proračuna Grada Drniša za 2012. godinu

Objavljeno u Proračun Grada Drniša

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. I izmjene i dopune proračuna Grada Drniša za 2012. godinu 98 KB
2. I izmjene i dopune socijalnog programa Grada Drniša za 2012. godinu 128 KB
3. Izmjena i dopuna odluke o izvršavanju proračuna Grada Drniša za 2012. godinu 130 KB

Izmjene i dopune proračuna Grada Drniša za 2011. godinu

Objavljeno u Proračun Grada Drniša

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DRNIŠA ZA 2011. GODINU 662 KB
2. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DRNIŠA ZA 2011. GODINU 47 KB
3. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O PROGRAMU JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2011. GODINU 55 KB
4. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O PROGRAMU JAVNIH POTREBA U ŠPORTU ZA 2011. GODINU 52 KB
5. IZMJENE I DOPUNE SOCIJALNOG PROGRAMA GRADA DRNIŠA ZA 2011. GODINU 58 KB

Proračun Grada Drniša za 2011. godinu

Objavljeno u Proračun Grada Drniša

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. PRORAČUN GRADA DRNIŠA ZA 2011. GODINU 99 KB
2. PROJEKCIJA PRORAČUNA GRADA DRNIŠA ZA 2011.-2013. GODINU 34 KB
3. ODLUKA o izvršenju Proračuna Grada Drniša za 2011. godinu 73 KB
4. Socijalni program Grada Drniša za 2011. god. 86 KB
5. ODLUKA O PROGRAMU JAVNIH POTREBA U ŠPORTU ZA 2011. GODINU 44 KB
6. ODLUKA O PROGRAMU JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2011. GODINU 47 KB
7. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 21 KB
8. ODLUKA O SUFINANCIRANJU PROJEKATA NEVLADINIH UDRUGA NA PODRUČJU GRADA DRNIŠA ZA 2011. GODINU 44 KB
9. IZMJENE PLANA PRORAČUNA ZA 2010 404 KB