Proračun Grada Drniša za 2010. godinu

Objavljeno u Proračun Grada Drniša

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. Odluka o izvršenju Proračuna Grada Drniša za 2010. godinu 101 KB
2. Odluka o sufinanciranju projekata nevladinih udruga na području Grada Drniša za 2010. godinu. 77 KB
3. Odluka o programu javnih potreba u kulturi za 2010. godinu 74 KB
4. Odluka o programu javnih potreba u športu za 2010. godinu 77 KB
5. Socijalni program Grada Drniša za 2010. godinu 112 KB
6. PLAN PRORAČUNA GRADA DRNIŠA ZA 2010. - 2012. GODINU 59 KB
7. II IZMJENE PRORAČUNA GRADA DRNIŠA ZA 2009. god. 29 KB

Izmjene proračuna Grada Drniša za 2009. godinu

Objavljeno u Proračun Grada Drniša

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. IZMJENE PRORAČUNA ZA 2009. GODINU 89 KB
2. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2009. GODINU 51 KB
3. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU ZA 2009. GODINU 79 KB